null Onderzoek naar buurtbemiddeling in Zwolle

RW_buurtbemiddeling_EmileKolthoff_16973_head_large.jpg
Samenleving
Onderzoek naar buurtbemiddeling in Zwolle
De Open Universiteit is in Zwolle een onderzoek gestart naar de ontwikkeling, werking en impact van buurtbemiddeling. Onderzocht wordt hoe het van origine Amerikaanse concept van buurtbemiddeling in Nederland is geïmplementeerd en of buurtbemiddeling bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van burgers. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma De veilige stad van de Open Universiteit.

Het fenomeen buurtbemiddeling

De relatie met je buren is misschien wel het meest basale niveau waarop het thema veiligheid in de stad speelt. Problemen tussen buren kunnen leiden tot juridische procedures, heftige emoties en gevoelens van onveiligheid. Een methode om conflicten tussen buren op te lossen is buurtbemiddeling. Dit fenomeen is eind vorige eeuw vanuit Amerika overgewaaid naar Nederland. Buurtbemiddeling houdt in dat getrainde bemiddelaars helpen om conflicten tussen buren op te lossen. In drie steden startten experimenten met buurtbemiddeling en Zwolle was er daar een van.

Onderzoek in Zwolle

Onderzoekers van de Open Universiteit gaan ontwikkelingen in Zwolle onderzoeken vanuit historisch perspectief en vanuit het perspectief van de criminologie en het beleid. Hoe heeft dat fenomeen buurtbemiddeling zich in Zwolle ontwikkeld? Hoe verliep de introductie? Hoe werd dat Amerikaanse concept in Nederland ingevoerd? Zijn de oorspronkelijke doelstellingen behaald? Wat was en is het effect op het veiligheidsgevoel van burgers?

Het onderzoek in Zwolle start in februari 2020. De onderzoekers, Frank Inklaar en Emile Kolthoff, komen graag in contact met Zwollenaren die al met buurtbemiddeling in aanraking zijn geweest.

Lees meer over het onderzoeksprogramma De veilige stad.