De veilige stad / Safety in Urban Environments

Veiligheid is een hot item. Zeker op plekken waar veel mensen wonen, werken, leven en verblijven. Plekken zoals onze steden. De veiligheid komt er regelmatig in het nauw. Denk aan aanslagen, schietpartijen, roofovervallen, mensenhandel en andere vormen van misdaad en geweld. En natuurlijk heeft ook de corona-pandemie gevolgen voor de veiligheid.

Uiteraard nemen we allerlei maatregelen om onze steden veiliger te maken. Daarbij kijken we naar persoonlijke veiligheid (terrorisme en criminaliteit), maar ook naar de digitale veiligheid (cyberaanvallen), gezondheidsveiligheid (coronamaatregelen, toegang tot de gezondheidszorg en eerste hulp, kwetsbare groepen in de stad) en een veilige infrastructuur (veiligheid van wegen, gebouwen en bruggen). We doen er alles aan om de stedeling op al die vlakken een relatief veilig gevoel te bieden. Maar dat heeft ook consequenties voor allerlei facetten van de samenleving. Hoe verhoudt het streven naar veiligheid zich bijvoorbeeld tot privacy en individuele vrijheid? En wiens veiligheid hebben we vooral op het oog?

Ook kijken we naar hoe er wordt opgetreden tegen mensen die onveiligheid creëren. Wat doet de politie? Wat doen boa’s? Heeft het publiek vertrouwen in hen? Bij de Open Universiteit verrichten we onderzoek naar al deze zaken, geven we vanuit onze expertise advies, bieden we ethische en cultuurwetenschappelijke reflectie op veiligheid en op het samen leven in de grote stad, en denken we mee over eventuele juridische oplossingen of psychologische interventies.

Onderzoeksprogramma De veilige stad