De veilige stad / Safety in Urban Environments

Veiligheid is een hot item. Zeker op plekken waar veel mensen wonen, werken, leven en verblijven. Plekken zoals onze steden. De veiligheid komt er regelmatig in het nauw. Denk aan aanslagen, schietpartijen, roofovervallen en andere vormen van misdaad en geweld, ongelukken, branden, instortende gebouwen en dergelijke.

Natuurlijk nemen we allerlei maatregelen om onze steden veiliger te maken. Daarbij kijken we naar persoonlijke veiligheid (terrorisme en criminaliteit), maar ook naar de digitale veiligheid (cyberaanvallen), gezondheidsveiligheid (toegang tot de gezondheidszorg, eerste hulp en ziekenhuizen) en een veilige infrastructuur (veiligheid van wegen gebouwen en bruggen). We doen er alles aan om de stedeling op al die vlakken een relatief veilig gevoel te bieden. Maar dat heeft ook consequenties voor allerlei facetten van de samenleving. Bij de Open Universiteit verrichten we onderzoek naar al deze zaken, geven we vanuit onze expertise advies en denken we mee over eventuele juridische of wettelijke oplossingen.

Onderzoeksprogramma De veilige stad