null Onderzoeker Miriam Engels gepromoveerd bij de Heinrich-Heine-Universiteit

RW_Vrouwenrechten_WendyGuns_16985_head_large.jpg
Onderzoeker Miriam Engels gepromoveerd bij de Heinrich-Heine-Universiteit
Op 22 februari 2022 verdedigde Miriam Engels, onderzoeker aan de faculteit Psychologie, haar proefschrift bij de medische faculteit van de Heinrich-Heine-University in Düsseldorf. Daarmee verwierf ze de Dr. PH (Doktor Public Health) titel met 'magna cum laude'.

Werk-ouderschap-combinatie en depressie op latere leeftijd

Het onderwerp van haar promotieonderzoek was het verband tussen enerzijds werk-familie-combinaties en anderzijds depressie op latere leeftijd. Ze keek naar geslachtsverschillen in de samenhang tussen beroepstrajecten en latere depressie, maar keek ook naar de sociale context. Ze deed dat door levensloopdata te analyseren uit eerdere Europese studies. 

Werkeloosheid vergroot kans dat mannen later depressief worden

Het onderzoek van Engels laat zien dat het combineren van werk en ouderschap bij mannen een ander effect heeft op hun latere mentale gezondheid dan bij vrouwen. Als mannen tijdens hun carrière langere periodes werkeloos zijn geweest, dan krijgen ze op latere leeftijd vaker te maken met depressie. Dat effect zie je vooral als hun partner ook onregelmatig werkte, waarschijnlijk omdat de financiële onzekerheid daardoor groter was. Het effect op latere leeftijd hangt bij mannen dus mede af van de sociale context.

Werkende moeders

Bij vrouwen is het verband genuanceerder. Het verband met depressie op latere leeftijd hangt hier ook af van de sociale situatie op de nationale arbeidsmarkt. Het 'werkende moeder' zijn had een positief effect op de latere mentale gezondheid in landen waarin vrouwen over het algemeen vaker werkten. In andere landen waren de verschillen tussen werkende en niet-werkende moeders kleiner. Alleenstaande werkende moeders toonden de meeste depressieve symptomen op latere leeftijd. 

Conclusie

Concluderend stelt Engels dat combineren van werk en familie goed is voor je mentale gezondheid op latere leeftijd, maar de ondersteuning van de omgeving (op de arbeidsmarkt of van de partner) speelt daarbij een belangrijke rol.

De verdediging van het proefschrift vond plaats op 22 februari 2022 bij Heinrich-Heine-University in Düsseldorf. Promotoren waren Prof. dr. Nico Dragano (Institute of Medical Sociology) en Prof. dr. Bettina Pollok (Institute of Medical Psychology) uit Düsseldorf. 
Het proefschrift, getiteld Work-family combinations and depression at older age: A gendered life course perspective, met de links naar de gepubliceerde deelartikelen, kan worden gedownload bij de Universiteit van Düsseldorf.

Portretfoto Miriam Engels
Miriam Engels