null Online oratie Dennis Bams: Financieel Risico Management

MW_Oratie_Risicomanagement_17167_head_large.jpg
Online oratie Dennis Bams: Financieel Risico Management
Op woensdag 9 september 2020 om 16.00 uur vindt de oratie plaats van prof. dr. Dennis Bams, hoogleraar Financieel risicomanagement. Titel van deze inaugurele rede is: 'Financieel Risico Management: risicomodellen in dienst van het management van de onderneming'. Belangstellenden kunnen de oratie online volgen.

Risicomanagement staat voor een steeds grotere uitdaging

Succesvolle ondernemingen kenmerken zich door hun telkens vernieuwende strategie, waarmee ze onder andere gedreven door innovatiekracht een langer termijn voordeel weten te realiseren. De toekomst is echter onzeker en ondernemingen worden steeds vaker en heftiger getroffen door onvoorziene tegenvallers. Globalisering heeft geleid tot meer geïntegreerde markten, schokken in financiële markten zijn heftiger en economieën lijken langer uit evenwicht. Risicomanagers hebben de steeds grotere uitdaging om hier adequaat op te reageren, om zo de continuïteit van de onderneming te borgen.

Herbezinning op het gebruik van risicomodellen

Traditioneel is risicomodellering, door middel van statistische of wiskundige technieken, de basis van risicometing en het startpunt van risicomanagement. Deze risicomodellen lijken onvoldoende voorbereid te zijn geweest op recente schokken, zoals de effecten van de globale financiële crisis, of het lage rente regime waarin de economie thans verkeert. Dit vraagt om een herbezinning van het gebruik van risicomodellen. Modellering op basis van historische data blijft relevant, mits verstandig toegepast. De manier waarop een onderneming zich verantwoordelijk opstelt naar omgeving, belangengroepen, medewerkers en hoe ze haar governance inricht is belangrijk voor de risicobeheersing van de onderneming.

Live te volgen

De oratie van prof. dr. Dennis Bams, hoogleraar Financieel risicomanagement, vindt plaats op woensdag 9 september 2020 om 16.00 uur en is live online te volgen via www.ou.nl/live.