Podcast_JoopDeKraker_head_large.jpg

De nieuwe stad

In onze podcast Over Denken praat journalist Nynke de Jong in klinkklare taal met inspirerende wetenschappers over onderzoek dat ons allemaal raakt. En: wat drijft de mens achter de wetenschap eigenlijk?

Spotify Google Apple Youtube

Hoe kunnen we steden verduurzamen, oftewel: toekomstbestendig maken? Joop de Kraker, universitair hoofddocent Milieuwetenschappen aan de Open Universiteit, doet veel onderzoek naar dit thema. Onder meer via stadslabs in Amsterdam, Antwerpen en Heerlen. In deze stadslabs werken gemeente, instellingen en bewoners samen aan de ontwikkeling van hun stad. Ze proberen met elkaar creatieve oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld de overschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Het leefbaar houden van de stad bij extreme regenval of hitte. Of het hergebruik van afval als grondstof, en sowieso vermindering van afval. Als laatste wordt bij stedelijke verduurzaming ook steeds vaker gekeken naar een gezonde leefomgeving. Al deze vier pijlers zijn belangrijk voor de toekomst van de stad. Maar hoe zet je nou een succesvol stadslab op? En hoe zorg je ervoor dat burgers ook echt mee willen doen, en er iets met hun initiatieven gebeurt?

Joop in gesprek met Nynke: 'Aangezien burgers zelf het beste weten wat zij willen, moet je zoveel mogelijk daar ook het initiatief bij laten'

Foto Joop en Nynke

Joop de Kraker is universitair hoofddocent Milieuwetenschappen aan de Open Universiteit, en sinds 2017 tevens hoogleraar Duurzaamheidsbeoordeling aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek is gericht op duurzame ontwikkeling van de stad, en dan vooral op de bijdrage van 'groen' aan stedelijke duurzaamheid en van nieuwe vormen van kennisontwikkeling zoals stadslabs. Na zijn ingenieursopleiding aan Wageningen Universiteit, deed De Kraker promotieonderzoek in Zuidoost-Azië naar duurzame rijstproductie, en als postdoc werkte hij onder meer aan verduurzaming van de bollenteelt. In 2001 is hij in dienst getreden bij de Open Universiteit als universitair docent systeemecologie, en ontwikkelt onderwijs voor de Bachelor- en Masteropleidingen Milieuwetenschappen.

Nynke de Jong is journalist, schrijver en podcastmaker. Na een studie Nederlands aan de Universiteit Utrecht, en een master Nederlandse Literatuur, werd ze freelance journalist. Ze maakt onze serie Over Denken en ook andere podcasts waaronder Ik ken iemand die. Ze schreef voor onder meer Algemeen Dagblad, NRC en De Muur. Ze was tafeldame bij DWDD, eindigde als tweede in de Slimste mens en werkt mee aan het programma Beat the Champions. Ook publiceerde ze de boeken Vrouw en Fiets en Vrouw kijkt Sport. En oh ja: Nynke de Jong spreekt alle voice-overs en radiospots in voor de Open Universiteit.