null Pernille van der Plank benoemd tot hoogleraar Privaatrecht

RW_Benoeming_PernillevanderPlank_15513_head_large.jpg
Pernille van der Plank benoemd tot hoogleraar Privaatrecht
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mr. dr. Pernille van der Plank benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Goederenrecht (0,8 fte) bij de faculteit Rechtswetenschappen. In deze functie zal zij bijdragen aan de ontwikkeling van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs en onderzoek op het gebied van het privaatrecht (het goederenrecht in het bijzonder) en duurzaamheid. De benoeming gaat in per 1 juli 2022.

Verduurzaming van de gebouwde omgeving

Het onderzoek van Van der Plank wordt gekenmerkt door het oplossen van praktische, actuele vraagstukken, vanuit een juridisch dogmatisch perspectief. Zij is gespecialiseerd in goederenrechtelijke vraagstukken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving en adaptatie aan klimaatveranderingen, met als hoofdthema’s: circulair bouwen, de energietransitie en (bouwen op) water. Hierover heeft zij veelvuldig gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften en zij is een veel gevraagd spreker over deze onderwerpen.

In januari 2022 ontving zij, met een multidisciplinair consortium, een NWO-subsidie van 1,5 miljoen euro voor een onderzoek naar het opschalen van private en collectieve wateropslag.

Innovatieve ontwikkelingen

Van der Plank gaat zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van onderzoek en onderwijs op het gebied van het privaatrecht, met bijzondere aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken. Hierin slaat zij bruggen naar de praktijk en andere wetenschappelijke disciplines. In haar functie als hoogleraar stelt Van der Plank zich ten doel om de leerstoel Privaatrecht en de Open Universiteit verder op de kaart te zetten.

Haar visie sluit aan bij de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek van de Open Universiteit, onder meer in het kader van duurzaamheid, maar ook in de op handen zijnde intensieve onderzoekssamenwerking met verschillende organisaties in het kader van de Limburg-agenda. 

Over Pernille van der Plank

Mr. dr. Pernille van der Plank (1982) studeerde Notarieel Recht en Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. In 2016 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift met de titel 'Natrekking door onroerende zaken'. Tot haar benoeming was zij werkzaam bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law aan de Universiteit Utrecht.

Als docent heeft Van der Plank ruime ervaring in de academische wereld, maar ook bij verschillende postacademische opleidingen, zoals de Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goed en de Law Firm School. Zij is sinds 2016 tevens als gastdocent verbonden aan de Universiteit van Curaçao.

Van der Plank is als adviseur verbonden aan de praktijkgroep Real Estate van Houthoff (0,2 fte), waar zij een onderzoeksgroep leidt, gericht op de goederenrechtelijke structurering van vastgoedinnovaties.

Zij heeft een breed netwerk, zowel in de academische wereld als daarbuiten.