null Promotie: Zorgmedewerkers vitaler door trainen zelfleiderschap

MW_Promotie_PaulinevanDorssen_19597_head_large.jpg
Promotie: Zorgmedewerkers vitaler door trainen zelfleiderschap
Onderzoek wijst uit dat werken in de zorg als plezierig en zinvol wordt ervaren, maar ook belastend en stressvol kan zijn. Door zorgmedewerkers meer autonomie te geven in hun werk, zouden zij volgens wetenschappers en beleidsmakers beter in staat zijn om het werk op hun eigen manier in te richten. Naar verwachting draagt dat bij aan hun welzijn. Meer autonomie vereist echter ook zelfleiderschap. Dat zorgmedewerkers zichzelf kunnen aansturen in het werk, zelfstandig problemen kunnen oplossen en dat zij zichzelf kunnen motiveren. Hoe kunnen zorgmedewerkers door middel van zelfleiderschap regie nemen, zodat zij meer werkplezier en gezondheid ervaren? Op vrijdag 18 februari 2022 om 13.30 uur verdedigt Pauline van Dorssen haar proefschrift 'Self-leadership in Healthcare: How healthcare workers can lead themselves to better work engagement, health, and performance' aan de Open Universiteit in Heerlen.

Zelfleiderschap binnen de gezondheidszorg

Pauline van Dorssen onderzocht op welke manier zorgmedewerkers hun zelfleiderschap kunnen versterken. Eerder onderzoek liet al de positieve impact van zelfleiderschap zien, zoals een vermindering van stress en verbetering van prestaties van werknemers in profit- en not-for-profit-sectoren. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de rol en het belang van zelfleiderschap bij werknemers binnen de gezondheidszorg. Binnen de zorg ervaren medewerkers hun werk vaak als veeleisend, en zijn ziekteverzuim en personeelsverloop hoog. Het feit dat zorgmedewerkers hun professionele aandacht richten op de zorg voor anderen, maakt het voor hen wellicht lastiger om aandacht te geven aan hun eigen doelen, behoeftes en interesses.

De voordelen van zelfleiderschap

Uit het promotieonderzoek blijkt dat het zelfleiderschap van zorgmedewerkers bijdraagt aan hun werkplezier, gezondheid en algemeen functioneren. Met name de vaardigheid om natuurlijke beloningen te vergroten is daarbij relevant. Deze vaardigheid helpt zorgmedewerkers om de alledaagse activiteiten zo aan te passen dat deze als plezieriger, dus intrinsiek motiverender, worden ervaren.

Trainen zelfleiderschap stimuleert bevlogenheid

Het onderzoek laat zien dat zorgmedewerkers baat hebben bij het trainen van zelfleiderschap. Als zorgmedewerkers leren hoe zij hun activiteiten kunnen laten aansluiten bij hun autonome motivatie (willen) en eigen invloedmogelijkheden (kunnen), dan ervaren zij na afloop meer bevlogenheid. Bovendien blijkt dat deelnemers door de toename in bevlogenheid ook meer gezondheid ervaren, en beter presteren na afloop van de training. Pauline van Dorssen ontwikkelde daarnaast een interventieaanpak, waarbij medewerkers, teams en leidinggevenden/HR staf integraal worden getraind. Zorgorganisaties kunnen medewerkers dan zowel individueel, als binnen de setting van hun team, ondersteunen bij hun ontwikkeling in zelfleiderschap.

Promotie Pauline van Dorssen

Pauline van Dorssen (1972, Vlaardingen, Nederland) is arbeids- en organisatiepsycholoog bij Intrinzis en promoveert aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Zij verdedigt op vrijdag 18 februari 2022 om 13.30 uur haar proefschrift 'Self-leadership in Healthcare: How healthcare workers can lead themselves to better work engagement, health, and performance' aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor is prof. dr. Tinka van Vuuren, Open Universiteit. Copromotor is dr. Jeroen de Jong, Radboud Universiteit. De promotie is live te volgen via ou.nl/live.

Boekomslag Promotie Pauline van Dorssen