null Publiekscolleges over zintuiglijke marketing en de rol van eyetracking in het onderwijs

ALG_StudiumGenerale_16173_head_large.jpg
Publiekscolleges over zintuiglijke marketing en de rol van eyetracking in het onderwijs
Op vrijdag 29 november 2019 houden dr. Kim Janssens en prof. dr. Halszka Jarodzka, beiden verbonden aan de Open Universiteit, een publiekscollege in de Promotiezaal van de stadscampus van Universiteit Antwerpen. De inloop is om 18.15 uur, de colleges starten om 18.30 uur. Deze colleges zijn onderdeel van de Studium Generale-collegereeks in het academisch jaar 2019-2020, tevens het zevende lustrum, 35 jaar Open Universiteit. Iedereen is van harte welkom, de toegang is kosteloos.

Studium Generale-colleges

In haar college dat start om 18.30 uur, gaat Kim Janssens in op 'het spel der zintuigen' en de rol die dit kan spelen bij de beleving van marketing. Het tweede college van de avond door Halszka Jarodzka gaat over eyetracking in het onderwijs. Bij eyetracking wordt gebruik gemaakt van een apparaat dat de oogbewegingen van een student meet, om te onderzoeken naar welke informatie zij of hij heeft gekeken, in welke volgorde en voor hoe lang. Na de colleges spreekt alumna Jamila Akarkach, Msc in Psychology, over haar ervaring met werken en studeren bij de Open Universiteit (OU). Het wordt een inspirerende avond voor zowel OU-studenten als alle andere belangstellenden. 

Locatie en aanmelden 

De Studium Generale-colleges vinden plaats in de Promotiezaal op de stadscampus van Universiteit Antwerpen, Lange Sint Annastraat 7, Antwerpen. U bent welkom vanaf 18.15 uur, de colleges starten om 18.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. Aanmelding is mogelijk via onze website. Voor vragen over deze avond kunt u ook contact opnemen met info-ou@uantwerpen.be. Meer informatie over het Studium Generale staat op onze website.