null Promotie: hoe de relatie tussen leraar en ouders de taalontwikkeling van jonge kinderen kan bevorderen

OW_Promotie_Martine_vd_Pluijm_head_large.jpg
Promotie: hoe de relatie tussen leraar en ouders de taalontwikkeling van jonge kinderen kan bevorderen
Op jonge leeftijd bestaan al grote verschillen tussen kinderen wat betreft hun taalvaardigheid, zoals de omvang van hun woordenschat. Deze verschillen worden sterk bepaald door het opleidingsniveau en geletterdheid van ouders. Hoe maak je als leraar contact en zoek je aansluiting bij ouders die andere sociaaleconomische en culturele achtergronden hebben en andere talen spreken dan je gewend bent. Martine van der Pluijm, promovendus aan de faculteit Onderwijswetenschappen, onderzocht de aanpak die leraren kunnen gebruiken. Zij verdedigt op vrijdag 27 november 2020 haar proefschrift 'Thuis in Taal: Ontwerp en evaluatie van een partnerschapsprogramma voor leraren met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen'.

Thuis in Taal

Tegen deze achtergrond voerde van der Pluijm vier studies uit. Zij ontwikkelde op basis hiervan het programma Thuis in Taal. Met Thuis in Taal kunnen scholen samen met ouders de taalomgeving thuis ondersteunen. Van der Pluijm voerde haar onderzoek uit in co-creatie met ouders en leraren op zeven basisscholen in Rotterdam. Uit de resultaten blijkt dat het programma Thuis in Taal bijdraagt aan succesvolle partnerschappen tussen leraren en laagopgeleide ouders en de taalomgeving thuis.

Toepassing op scholen in Rotterdam en Brussel

Leraren kunnen gecoacht worden om met het programma te werken en ervaren het als een waardevolle toevoeging. Deelname van laagopgeleide ouders neemt toe tijdens ouder-kind activiteiten op school. Ook de verbale interactie met hun kind tijdens activiteiten en het aantal taalactiviteiten thuis groeit. De ontwerpprincipes van het programma Thuis in Taal worden op dit moment al toegepast op diverse scholen in Rotterdam en omstreken en in Brussel.

Promotie Martine van der Pluijm

Martine Susan van der Pluijm (1972, Schiedam) is als buitenpromovendus verbonden aan de faculteit Onderwijswetenschappen. Zij deed haar promotieonderzoek naast haar baan als docent en onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam. Op vrijdag 27 november 2020 om 13.30 uur verdedigt zij haar proefschrift: 'Thuis in taal: Ontwerp en evaluatie van een partnerschapsprogramma voor leraren met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen' bij de Open Universiteit. Promotor is prof. dr. J.W.M. Kessels, Open Universiteit, co-promotores zijn dr. A.J.S. van Gelderen, Hogeschool Rotterdam en dr. M.E.A. Lusse, Hogeschool Rotterdam. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.

Portretfoto Martine van der Pluijm

Martine van der Pluijm

Boekomslag promotie Martine van der Pluijm