ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Samenwerking
Door de jaren heen zijn er diverse nationale en internationale samenwerkingen tot stand gekomen.

CAROU

Het Center for Actionable Research of the Open Universiteit (CAROU), gesitueerd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, is een jonge en dynamische onderzoeksgroep van getalenteerde wetenschappers. CAROU is georganiseerd in twee onderzoekslaboratoria, één gericht op Data Science en Artificial Intelligence, het andere op Social Innovation and Learning.

Het uitvoeren van Actionable Research heeft tot doel: onderzoek dat echte, waarneembare, tastbare, uitvoerbare uitkomsten heeft met zowel academische als zakelijke waarde. Om dit te bereiken, gaat CAROU co-creatie partnerships aan met organisaties op de Brightlands Smart Services Campus, in Heerlen, in de regio en elders om innovatieve inspanningen te ondersteunen, zowel op technologisch als sociaal gebied.

CAROU maakt daarbij gebruik van de substantiële onderzoek expertise en -ervaring die beschikbaar is vanuit de  verschillende onderzoeksprogramma's van de Open Universiteit. 
Het team ontleent uiteraard ook kracht aan de kennis binnen het ecosysteem van co-creatie (business) partners waaronder enkele van de grootste organisaties van Nederland en de Limburgse regio, MKB, startups en kennisinstellingen. Denk aan APG, AP Hogeschool Antwerpen, CBS, Corda Campus in Hasselt, DHL, GaiaZoo, Gemeente Heerlen, Hogeschool PLX, RWTH Aachen,  Universiteit Maastricht en het platform Verenigde Ondernemers in de Zorg.

Career research network

In 2017 hebben Marinka Kuijpers en Judith Semeijn, beiden aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit, het initiatief genomen voor de oprichting van het Career Research Network (CRN). CRN is een netwerk voor onderzoekers op het gebied van loopbaanontwikkeling. Doel van het netwerk is krachten bundelen en verbindingen te versterken binnen een wetenschappelijke expertisegroep op het gebied van loopbaanontwikkeling, -begeleiding, en -management.

Professionalisering en PhD

De faculteit Managementwetenschappen is zeer actief op het vlak van de academische professionalisering van managementprofessionals in zowel de profit- als nonprofit sector alsook de overheid. Door een mix van zelfstandig, samen en online studeren is verdere professionalisering goed te combineren met de dagelijkse praktijk binnen de eigen werksituatie. Daarnaast is de faculteit actief in het opleiden van PhD studenten. Daarbij wordt al samengewerkt met gerenommeerde universiteiten in China, Ghana en Brazilië. 

Strategie en General management

Samenwerking en kennisuitwisseling door middel van toepassing van diverse sociale media vindt plaats rondom de thema's Open educational resources en Value networks. Een community van onderzoekers waarbij op informele wijze kennis wordt gedeeld en opvattingen en ontwikkelingen van lopende onderzoeken wordt verspreid.

NIVEL, Zorgverzekeraar VGZ

Bij de AOZ is een samenwerking tussen de Open Universiteit, het NIVEL en Zorgverzekeraar VGZ actief, waarbij onder meer het onderzoek zorginkoop aan bod komt.

Marketing en Supply Chain Management

De vakgroep Marketing en Supply Chain Management neemt deel aan diverse programmacommissies en onderzoeksgerelateerde bijeenkomsten met (grote) bedrijven en de overheid. Enkele voorbeelden:

  • Stichting Transumo (TRansition to SUstainable MObility)
  • Programmacommissie van de Limburg Economic Development Logistiek
  • Human Capital agenda Logistiek Limburg (video).
  • Duurzaamheid verladers logistiek Euregio (pdf).
  • Lifecycle management sessies met de KvK en het European Logistics Center, Durabilit.
  • Dinalog seminars en deelname aan projecten, diverse seminars over Ketensamenwerking, Duurzaamheid en Reverse Logistics samen met onder andere met de Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg.

Beroepsveld

De vakgroepen Organisatie en Accounting en financing werken samen met het beroepsveld via:

  • action onderzoek,
  • overleg en samenwerking met werkgeversverenigingen,
  • accreditatie en co-producties met beroepsorganisaties zoals de Orde van Organisatie--adviseurs (OOA) en het NOLOC (Vereniging voor Loopbaanprofessionals).