null Seminar Policing the Dark Web: Onderzoekers en politie bundelen krachten

RW_SeminarDarkWeb_13824_head_large.jpg
Seminar Policing the Dark Web: Onderzoekers en politie bundelen krachten
Digitale criminaliteit, ofwel cybercrime, is de afgelopen jaren sterk in opkomst. Een internationale onderzoekgroep, waar ook de Open Universiteit aan deelneemt, bundelt nu de krachten in het project Police Detectives on the Tor Network (PDTOR), in nauwe samenwerking met politie. Het doel: bestrijden van cybercrime. Op vrijdag 24 november 2017 laten de betrokkenen tijdens een seminar onder de noemer Policing the Dark Web bij de NHL in Leeuwarden zien wat ze de komende vier jaar gaan onderzoeken en willen bereiken.

Op het zogenaamde Dark Web, het deel van het wereldwijde web dat niet direct vindbaar is voor onze zoekmachines, neemt het aantal illegale praktijken zoals het handelen in wapens, drugs, organen en kinderporno zienderogen toe. Een flinke uitdaging voor politie en justitie. Omdat internet geen landsgrenzen kent is PDTOR dan ook een internationaal initiatief. Deze samenwerking tussen  Northumbria University Newcastle (Engeland), Stockholm University (Zweden), Politihøgskolen (Noorwegen), Politieacademie, NHL Hogeschool en de Open Universiteit gaat de diverse facetten van het Dark Web in kaart brengen. 

Taakverdeling

Daarbij worden de taken onderling verdeeld. Zo bestuderen wetenschappers in Noorwegen de juridische kant. Zweden richt zich meer op de vraag welke technische aspecten van onder meer bewijsvergaring op het Dark Web essentieel zijn, terwijl onderzoekers vanuit Engeland zich focussen op het vertrouwen dat we als samenleving mogen hebben in het verrichte politiewerk op het Dark Web. Ook voor Nederland en de Open Universiteit is er een specifieke rol weggelegd.

Unieke kans

'Wij gaan ons meer richten op de feitelijke handelingen van de politie', aldus prof. dr. Wouter Stol, voormalig politieman en nu onder meer bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. 'Dus het politiewerk dat in de praktijk op het Dark Web wordt verricht. Een phd-student van de Open Universiteit verzorgt daar vrijdag een presentatie over. Ik denk dat we door deze internationale aanpak een unieke kans krijgen om het handelen van de politie op het Dark Web in kaart te kunnen brengen.'

Seminar

Het seminar Policing the Dark Web bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden wordt georganiseerd door het Cyber Science Center, een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. Met behulp van dit samenwerkingsverband bundelen wetenschappers vanuit zeer diverse vakgebieden hun krachten om complexe veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering te onderzoeken en zo bij te dragen aan praktijkoplossingen. Op vrijdagochtend zal het onderzoeksteam aan de hand van diverse presentaties de verschillende vraagstukken van het Dark Web toelichten voor een breed publiek van studenten, onderzoekers en politiemensen.

Het seminar duurt van 09.00 tot 12.30 uur, alle belangstellenden zijn van harte welkom. Wel graag aanmelden!