null Standaardwerk klinische psychologie weer helemaal up-to-date

PSY_Boek_Klinische_Psychologie_1_22832_head_large.jpg

Standaardwerk klinische psychologie weer helemaal up-to-date

De vierde, geactualiseerde editie van het boek Klinische psychologie - Theorieën en psychopathologie is verschenen. Dit Nederlands standaardwerk op het gebied van de klinische psychologie is ontwikkeld door de Open Universiteit in samenwerking met uitgeverij Noordhoff. 'Echt zo’n boek dat je jaren na je studie nog inkijkt.'

Van psychoanalyse tot neurobiologie, en van seksuele stoornissen tot adhd: Klinische psychologie - Theorieën en psychopathologie bestrijkt een uitzonderlijk breed spectrum van de klinische psychologie. Het beschrijft de belangrijkste stromingen en benaderingen in het vakgebied, en de (DSM-)stoornissen en hun diagnosecriteria. Het middendeel met hoofdstukken over classificatie en psychodiagnostiek slaat de brug tussen de theorie en de klinische praktijk. Samen maakt dat het boek toegankelijk voor professionals, studenten en leken. Overigens niet alleen voor mensen die in de psychologie werkzaam of geïnteresseerd zijn, maar ook voor anderen die met psychopathologie te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen, forensische professionals of maatschappelijk werkers.

Aangepast aan nieuwe ontwikkelingen

De nieuwe, vierde editie van Klinische psychologie is op veel plaatsen aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in praktijk en wetenschap. Uiteraard helemaal volgens de laatste standaarden van het internationale diagnosehandboek DSM: de DSM-5-TR, die ook dit jaar verscheen.
Susan van Hooren, hoogleraar Klinische psychologie aan de Open Universiteit was als redacteur en auteur nauw bij de totstandkoming betrokken. 'We hebben met deze nieuwe editie mooi kunnen aansluiten bij actuele thema’s, bijvoorbeeld als het gaat om diversiteit en inclusiviteit. Daarbij hebben we veel aandacht besteed aan nauwkeurigheid, ook in taal, en consistentie. Zo zijn bijvoorbeeld ook alle bronvermeldingen gecheckt en geüpdate volgens de laatste APA-standaard.' De meest in het oog springende verandering ten opzichte van eerdere edities is waarschijnlijk de structuur: de hoofdstukken hebben nu per deel een uniforme opbouw. 'Daardoor is het didactisch ook krachtiger geworden, en gewoon prettiger om door te nemen. Het is echt zo’n boek dat je jaren na je studie nog wel eens uit de kast pakt.'

Deskundigen uit wetenschap en praktijk

Ook deze versie stond weer onder redactie van een team van (oud-)hoogleraren en universitair docenten van de Open Universiteit, met naast Susan van Hooren ook Henk van der Molen, Francine Dehue, Viviane Thewissen en Nicole Gunther. Daarnaast zijn veel hoofdstukken verzorgd door tal van andere deskundigen uit wetenschap en praktijk.

Susan van Hooren: 'Er hebben meer dan vijftig mensen aan het boek meegewerkt, allemaal experts op hun gebied. Het is echt een gezamenlijk project, waarbij we er denk ik heel goed in zijn geslaagd om relevante deskundigen op de verschillende vakgebieden samen te brengen.'

Verkrijgbaar in de boekhandel en via de uitgever

Klinische psychologie - Theorieën en psychopathologie is te koop via de website van uitgeverij Noordhoff en via de boekhandel. Studenten die de cursus PB3001 Klinische psychologie 1a (kwartiel 3) of PB3201 Klinische psychologie 1b (kwartiel 4) volgen, krijgen het als studiemateriaal thuisbezorgd.

Boekpresentatie

De nieuwe uitgave wordt gepresenteerd op vrijdag 13 oktober 2023 in Paushuize in Utrecht voor genodigden en geïnteresseerde studenten. Ben je psychologiestudent aan de Open Universiteit, kijk dan op het Opleidingsportaal Psychologie voor aanmelding en het programma.