null Wat leert de literatuur ons over de hedendaagse 'burn-out cultuur'?

PSY_BalansWerkPrive_14925_head_large.jpg
Wat leert de literatuur ons over de hedendaagse 'burn-out cultuur'?
Met de Covid-pandemie neemt het aantal gevallen van burn-out hand over hand toe. Burn-out wordt soms al de parallelle geestelijke gezondheidspandemie genoemd. Op 20 januari 2022 geeft Sarah de Mul een online lezing waarin ze burn-out bekijkt vanuit het perspectief van gender en diversiteit. Wat kunnen we leren van de artistieke verbeelding van onze tijd en cultuur?

'De burn-out cultuur'

Dat burn-out een groot gezondheidsprobleem is, wordt inmiddels algemeen erkend. Meestal wordt een verband gelegd tussen burn-out en de modern stedelijke omgeving en leefstijl die zo kenmerkend zijn voor onze tijd, de laat-kapitalistische cultuur. De moderne werkomgeving wordt de laatste decennia geteisterd door burn-outs, zoals ook blijkt uit de nauwkeurig monitoring die tegenwoordig in heel Europa wordt uitgevoerd. Er is dan ook sprake van een echte 'burn-out cultuur'. Met de pandemie zien we dat de aantallen burn-outs toenemen. Vrouwen en minderheden blijken extra kwetsbaar.

Kunst en cultuur verbeelden hun tijd

Sarah de Mul bespreekt het begrip 'burn-out cultuur' vanuit een gender- en diversiteitsperspectief. Centrale vraag in haar lezing was: wat en hoe de (postkoloniale) feministische theorievorming en artistieke weergaven kunnen bijdragen aan onze kennis over de zelfvoorzienende ondernemende individu in onze postmoderne samenleving, en meer in het bijzonder aan zijn of haar uitputting en andere gerelateerde mentale en gevoelstoestand. Samengevat: wat kunnen we leren uit kunst en literatuur over de hedendaagse mens, zijn of haar uitputting en zijn of haar mentale en gevoelstoestand.

Wat kunnen we ervan leren over burn-out?

De Mul analyseert een aantal recente artistieke en literaire verbeeldingen van millennial vrouwen en millennial werk. Daarin komen ideeën over zorg (werk) en de kapitalistische zorgcrisis tot uiting. De Mul maakt zichtbaar hoe die ideeën, die tot nog toe werden genegeerd of nauwelijks werden bekeken, kunnen bijdragen een de huidige kennis van hedendaagse burn-out cultuur.

Ravenstein Winter School - aanmelden

De lezing van Sarah de Mul vindt plaats op 20 januari 2022 in het kader van de Ravenstein Winter School over literatuur, (neo)liberalisme, en publieke cultuur. Na aanmelding krijg je een link toegestuurd waarmee je de lezing kunt volgen. De organisatie is in handen van de Nederlands Onderzoekschool voor Literaire Studies (OSL).

Update: aanmelden is niet meer mogelijk

Update: Gemist? Bekijk de opname

De opname van de lezing is terug te kijken op de website van de Nederlands Onderzoekschool voor Literaire Studies

Over Sarah De Mul

Sarah De Mul is hoogleraar Literatuur, cultuur en diversiteit bij de Open Universiteit. Haar onderzoek focust op het snijpunt tussen literaire en culturele kritiek en vergelijkende postkoloniale en genderstudies. Daarbij richt ze zich meer in het bijzonder op Nederlandse en Engelse literatuur. Momenteel onderzoekt ze de rol van kunst, zorg en veerkracht in het tijdperk van stress en burn-out, met name in de relatie tot hun gender, raciale en ecologische dimensies.