null Webinar: Hoe stimuleer je zelfregulatie en reflectie in online vaardighedenonderwijs?

OW_Webinar_Vaardighedenonderwijs_13850_head_large.jpg
Webinar: Hoe stimuleer je zelfregulatie en reflectie in online vaardighedenonderwijs?
Op vrijdag 18 november 2022 organiseert SURF een webinar over de vraag hoe je zelfregulatie en reflectie kunt stimuleren in online vaardighedenonderwijs. Twee casussen van de Open Universiteit, waarin studenten elkaar helpen om hun vaardigheden te verbeteren, dienen als voorbeeld. De getoonde tools kun je als docent ook zelf in je onderwijs inzetten.

Oefenen en feedback bij grote studentenaantallen

Om vaardigheden aan te leren is regelmatig oefenen en kwalitatieve feedback van groot belang. Bij een klein aantal studenten, fysiek aanwezig, is dit redelijk eenvoudig te organiseren. Door steeds grotere studentaantallen wordt het als docent moeilijk om hierin te voorzien. Het (online) aanleren van vaardigheden gebeurt niet vanzelf, maar vraagt om een goed uitgewerkt concept dat studenten aangehaakt houdt en actief aanzet tot reflectie. Online tools kunnen hierbij helpen.

Online samenwerken en mondeling presenteren

Tijdens het webinar worden twee casussen vanuit de Open Universiteit gepresenteerd. In de ene casus leren de studenten van - en met - elkaar hoe ze beter kunnen samenwerken in een online setting. Ze doen dit met de feedback- en reflectietool FROCOLE. De app verstrekt sociale interactie en helpt bij het voorkomen van groepsdynamische problemen. In de tweede casus, Pe(e)rfect Vaardig, leren studenten online mondelinge presentatievaardigheden aan. Dat doen ze onder andere door zichzelf en anderen te vergelijken met videovoorbeelden en door elkaar feedback te geven.

In je eigen praktijk inzetten

De twee tools zijn getest met grote groepen studenten en worden ingezet in het onderwijs van de Open Universiteit. Je krijgt informatie over de aanpak van de Open Universiteit en maakt kennis met de gebruikte tools. Beide zijn ontwikkeld in het kader van de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs en je kunt ze ook zelf in je eigen onderwijspraktijk inzetten. Wil je de tool zelf gebruiken dan is het zaak om zelf de hosting te organiseren binnen je instelling. Alles wat hiervoor nodig is, is open source beschikbaar.

Meld je aan

Het webinar vindt plaats op vrijdag 18 november van 11.00 - 12.00 uur. Sprekers zijn Karel Kreijns, Maartje Henderikx en Ellen Rusman. Meer informatie over het programma en de aanmeldlink vind je op de SURF website.