1985 Items
16 September 2021

Hoe verhalen carrières vormgeven

Mensen zijn verhalenvertellers. Dagelijks luisteren, lezen, bekijken en verzinnen mensen verhalen. Inge Brokerhof onderzocht in haar promotieonderzoek het verband tussen iemands ervaringen met fict...
15 September 2021

Afscheidsbundel Jos Pouls:
Uit het keurslijf

Op 23 september 2021 verschijnt de bundel Uit het keurslijf. De moeizame strijd om de modern-christelijke kunst in Nederland, geschreven door Jos Pouls en 12 (afgestudeerde) Cultuurwetenschappers. ...
15 September 2021

Start nieuwe collegereeks Studium Generale

Voor iedereen die zijn kennis wil verrijken: de Open Universiteit biedt op zaterdagmiddag 2 oktober 2021 drie publiekscolleges in het SCHUNCK Glaspaleis in Heerlen. Traditiegetrouw vormen deze coll...
15 September 2021

Online inleidende cursus Big Data en statistiek van Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en CBS

We maken meer en meer gebruik van big data ten behoeve van statistisch onderzoek. Maar welke technieken en methoden zijn beschikbaar om big data te verwerken? En net zo belangrijk: hoe kunnen we fo...
14 September 2021

Genomineerden voor OU Wetenschapsprijs 2021 bekend

Tijdens de diesviering op 24 september 2021 wordt ook dit jaar de OU Wetenschapsprijs uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een talentvolle jonge wetenschapper, die zich onderscheidt door uitzon...
14 September 2021

Wat is de meerwaarde van intelligente tutorsystemen?

Als je offline studeert, is bijna altijd een docent aanwezig aan wie je vragen kunt stellen. Door de opkomst van intelligente tutorsystemen hebben ook online studerenden steeds meer die mogelijkhei...
9 September 2021

Symposium en boekpresentatie Nooit meer dansen? op 15 oktober 2021

De Open Universiteit presenteert de bundel Nooit meer dansen? De veilige stad in tijden van pandemie tijdens een symposium op vrijdag 15 oktober 2021. De coronapandemie heeft 'veiligheid' vooral to...
8 September 2021

Wat zegt de wetenschap: Moeten we drugs legaliseren?

Vervuilde pillen, smerige drugslabs en steeds vaker voorkomend drugsgeweld: het gevolg van Nederlands' gigantische drugsproductie. De roep om legalisering klinkt steeds vaker. Maar is dat daadwerke...
6 September 2021

Beter leren lezen door voor te lezen aan honden

Kunnen honden helpen om lezen te bevorderen bij kinderen van migranten, vluchtelingen of uit een achtergestelde buurt? Dat is de vraag die OU-onderzoekers Marie-Jose Enders-Slegers en Tynke de Wink...
6 September 2021

Maak gebruik van Open Universiteit voor flexibilisering hoger onderwijs

De maatschappij wil flexibel hoger onderwijs, maar bij de huidige grote aantallen kunnen campusuniversiteiten geen maatwerk leveren. Dat stelt Karl Dittrich, Collegevoorzitter van de Open Universit...
2 September 2021

Open e-handboek Online samenwerkend leren

Hoe kun je samenwerkend leren in de virtuele klas vormgeven? Dat is de centrale vraag in het e-handboek Online samenwerkend leren. Het handboek wil docenten inspireren en biedt hulp bij de keuze, h...
2 September 2021

Alumnidag Rechtswetenschappen

In samenwerking met het Amsterdamse Juridische Vereniging-Alumnigenootschap organiseert de faculteit Rechtswetenschappen op zaterdag 2 oktober 2021 voor de eerste keer een alumnidag. De alumnidag, ...
2 September 2021

Promotie: Het succesvol meten van individuele leeropbrengsten in MOOCs

De technologische ontwikkelingen in het huidige digitale tijdperk leiden tot enorme veranderingen in de manier waarop mensen leren. Een van die grote veranderingen, die versneld is door de coronapa...
2 September 2021

Filmavond projectgroep ValC-hof in samenwerking met de AVOU

Op woensdag 20 oktober 2021 organiseert projectgroep ValC-hof in samenwerking met de AVOU een filmavond in het Focus Filmtheater in Arnhem. Tijdens deze avond wordt de film 'Das schweigende Klassen...
30 August 2021

Oratie Stefanie Kleimeier: 'Eén munt, één markt? 20 jaar bankieren met de euro'

Op 1 januari 1999 werd de euro ingevoerd. De eerste drie jaar merkten de Europeanen er nog niet veel van: de euro werd alleen achter de schermen gebruikt als rekenmunt. Op 1 januari 2002 was het zo...
30 August 2021

Is online psychotherapie klaar voor de definitieve doorbraak?

De toepassing van online psychotherapie raakte tijdens de coronapandemie in een stroomversnelling. Maar kan e-mental health zijn beloftes waarmaken? OU-onderzoekers Viviane Thewissen en Nicole Gunt...
26 August 2021

Hoeveel moeten er nog komen, hoeveel moeten er nog gaan?

Webcolumn Rechtswetenschappen - door Leon Rommy - augustus 2021
26 August 2021

Save the date: symposium en boekpresentatie Nooit meer dansen?

Op vrijdag 15 oktober 2021 presenteert de Open Universiteit de bundel Nooit meer dansen? De veilige stad in tijden van pandemie tijdens een symposium. De coronapandemie heeft 'veiligheid' vooral to...
26 August 2021

Promotie: Actoronderzoek helpt vraagstukken in sociale domein op te lossen

Binnen onderwijs en hulpverlening krijgen docenten, hulpverleners, (zorg)coördinatoren, intern begeleiders, gedragsdeskundigen en andere stafmedewerkers te maken met lastige vraagstukken. Vaak zijn...
23 August 2021

Onderzoek: Transvrouwen tussen de 50 en 85 kijken terug op hun transitie

Wat is het effect van transitie op het welzijn van transgenders op de langere termijn? Dat is de centrale vraag van het onderzoek van onder anderen Mark Hommes en masterstudent Milou Piening van de...