1690 Items
23 November 2020

Europees project QPED wil programmeeronderwijs veranderen

Programmeeronderwijs was jarenlang vooral gericht op het produceren van code en besteedde maar weinig aandacht aan testen. Hoe kunnen we testen meer sexy maken, is een belangrijke drijfveer voor Ta...
23 November 2020

Hoeveel invloed heeft artificial intelligence op onze maatschappij?

Kunstmatige intelligentie. Of, meer internationaal, artificial intelligence (AI). Wat is dat ook alweer? In een notendop gaat het erom dat machines steeds 'slimmer' worden. Vaak betekent dit ook da...
19 November 2020

Nieuwe campagne #DenkOpen

Heb je hem al voorbij zien komen? Sinds begin november 2020 communiceren we #DenkOpen via diverse kanalen: radio, TV, Spotify, digitale masten langs snel- en autowegen, advertenties in magazines en...
19 November 2020

Viering 36e dies natalis via livestream te volgen

Op vrijdag 11 december 2020 viert de Open Universiteit haar 36e dies natalis. Het centrale thema is digitalisering. Drie sprekers belichten het thema vanuit hun eigen perspectief. Tijdens de diesvi...
18 November 2020

Promotie: hoe de relatie tussen leraar en ouders de taalontwikkeling van jonge kinderen kan bevorderen

Op jonge leeftijd bestaan al grote verschillen tussen kinderen wat betreft hun taalvaardigheid, zoals de omvang van hun woordenschat. Deze verschillen worden sterk bepaald door het opleidingsniveau...
17 November 2020

Erfgoededucatie en de omgang met emoties

Dat cultureel erfgoed emotionele reacties kan oproepen werd afgelopen zomer maar weer al te duidelijk. In het kader van de Black Lives Matter-protesten werden verschillende standbeelden beklad of z...
17 November 2020

Slotevenement train4smartservices op 24 november

Op dinsdag 24 november 2020 vindt de online slotbijeenkomst plaats van train4smartservices. Train4smartservices is een opleidingsprogramma voor mensen die vanuit een bestaande baan in een andere se...
17 November 2020

Onderzoek naar werkomstandigheden tijdens de tweede coronagolf

Momenteel grijpt het coronavirus voor de tweede keer in een rap tempo om zich heen binnen Europa. Maatregelen worden opnieuw aangescherpt, reisbewegingen moeten omlaag en onze sociale contacten wor...
16 November 2020

Cross border online seminar over natuurlijke oplossingen in waterbeheer op 18 november

Op woensdag 18 november 2020 organiseert de Open Universiteit vanuit het Euregionaal onderzoeksproject 'Co-Adapt: Climate adaptation through co-creation' een cross border online seminar over natuur...
16 November 2020

Hebben wij een plek voor de verwarde mens?

Verwarde personen zijn van alle tijden. In de 17een 18e eeuw werden deze mensen krankzinnig genoemd. Deze term klinkt weliswaar veel heftiger, maar de beschrijvingen uit die tijd lijken veel op de ...
13 November 2020

Terugkijken Symposium en presentatie boek: Orde en verwarring in de stad

Een veilige stad. De stad van vandaag is niet de gedroomde stad van orde, veiligheid en rechtvaardigheid waar eerdere generaties zich voor hebben ingezet. Althans, niet helemaal. Maar tijden zijn v...
12 November 2020

Bedrijven helpen bij onderzoek naar Elektronisch Patiëntendossier

Onderzoek dat meteen kan worden ingezet in de praktijk én leidt tot een bijzondere samenwerking tussen de Open Universiteit en zorginstellingen. Pien Walraven, promovendus aan de faculteit Bètawete...
11 November 2020

CAROU helpt bedrijven digitaal op weg bij MKB Datalab Limburg

Ondernemers die willen digitaliseren en slim gebruik willen maken van data, kunnen voor advies en ondersteuning vanaf nu terecht bij het MKB Datalab Limburg. Onderzoeksinstituut CAROU ontwikkelde v...
11 November 2020

Succesvolle beeldende therapie speelt in op behoeften cliënt

Beeldende therapie - schilderen, tekenen, met klei werken of meer algemeen creatief bezig zijn ondersteund door een beeldend therapeut - heeft vaak een positief effect op psychosociale problemen va...
10 November 2020

Therapie met dieren: de klik tussen dieren en kinderen met Down en autisme

Dieren worden steeds vaker, en met succes, ingezet bij behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking. Maar hoe zit het met de wetenschappelijke onderbouwing? En hoe is dat succes te ver...
10 November 2020

Promotie: Meer achtergrondkennis nodig voor adequate corruptiebestrijding

Corruptie is één van de grootste uitdagingen in onze moderne wereld. Internationale hulporganisaties zijn sinds de jaren '70 steeds meer bewust van de negatieve effecten van corruptie op ontwikkeli...
9 November 2020

Als je naaste ziek is kan je zelf ook wel wat steun gebruiken

Webcolumn Gezondheidspsychologie - door Esther Bakker - november 2020
9 November 2020

Het bestaansrecht van dierentuinen brokkelt af

Webcolumn Rechtswetenschappen - door Janneke Vink - november 2020
9 November 2020

Gratis e-book over seamless learning en de relevantie voor het hoger onderwijs volgens docenten

Tijdens de M-learn 2020 conferentie is een open e-book gepresenteerd over Seamless Learning in Higher Education. In een van de hoofdstukken van dat boek beschrijft Ellen Rusman de ontwikkelingen in...
9 November 2020

Internationaal onderzoeksproject TESTOMAT succesvol afgerond

Het internationaal onderzoeksproject TESTOMAT is na drie jaar succesvol afgerond. De Open Universiteit nam samen met 33 partners uit 6 landen deel. Doel van het project was testautomatisering naar ...