Innovation in education

Onderwijs dat houdbaar is voor de toekomst

Een veerkrachtige samenleving vraagt om onderwijs dat inspeelt op de snel veranderende technologieën en de nieuwe vaardigheden die verwacht worden op de arbeidsmarkt. Bovendien moet het onderwijs niet alleen kennisdoelen nastreven, maar ook sociale samenhang en wereldburgerschap. Innovatief onderwijs kan lerenden helpen om deze doelen te bereiken.

Instellingen voor hoger onderwijs gaan deze uitdaging als aan door innovatieve onderwijstechnieken, didactische modellen en methodes in te zetten. Maar zij moeten ook kunnen verantwoorden waarom ze die keuzes maken. Deze benadering van digitaal, blended en activerend leren is een hoofdkenmerk van de Open Universiteit.

Binnen het interdisciplinair onderzoeksprogramma Innovating for Resilience wil de onderzoekslijn 'Innovation in education' door middel van wetenschappelijk onderzoek een antwoord geven op de huidige uitdagingen en zo het innovatief hoger en wetenschappelijk onderwijs versterken. Daarbij ligt de nadruk op valorisatie, het versterken van de onderwijspraktijk en samenwerking met die praktijk.