Programma en thema's

OW_RAGE_sep17_head_large.jpg
Programma en thema's
In hoger en wetenschappelijk onderwijs staat vrijwel altijd de interactie tussen de docent en de student centraal. Het is de docent die de leerinhouden en methodes bepaalt, en die bepaalt hoe er getoetst wordt. Vrijwel altijd vindt er interactie met studenten plaats.

Deze universiteiten zien zich immers geconfronteerd met een veranderende populatie studenten, voor wie digitalisering en blended learning veel meer vanzelfsprekend zijn. Er zijn bovendien andere uitdagingen aan het hoger en wetenschappelijk onderwijs zoals de te hoge uitval en inefficiënte studieroutes. En het hoger onderwijs zou moeten bijdragen aan een veerkrachtige samenleving door niet alleen te focussen op cognitieve doelen, maar ook op sociale cohesie en wereldburgerschap.
Dit leidt tot de volgende vier centrale thema’s:

  1. Ontwerpen
  2. Digitalisering en Blended learning
  3. Activering
  4. Assessment en Flexibilisering