Medezeggenschap

ALG_organisatie_19966_head_large.jpg

Medezeggenschap


Sinds maart 1996 kent de Open Universiteit een Ondernemingsraad en een Studentenraad.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) heeft wettelijk vastgelegde advies- en instemmingsrechten op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In de Open Universiteit - een organisatie met meer dan 600 personen - heeft de Ondernemingsraad maximaal 13 leden.
De Ondernemingsraad van de Open Universiteit heeft volgens zijn reglement een zittingsperiode van 2 jaar.

De OR vormt daarnaast samen met de Studentenraad de Gezamenlijke vergadering. De Gezamenlijke vergadering heeft wettelijk vastgelegde instemmingsrechten op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Studentenraad

Bij de Open Universiteit is de Studentenraad (SR) de wettelijke vertegenwoordiger van alle studenten. Elke twee jaar worden verkiezingen gehouden waarbij negen leden worden gekozen. Het algemene e-mailadres is studentenraad@ou.nl.

De Studentenraad kan (ongevraagd) advies uitbrengen over o.a. collegegeld, digitale leeromgeving, en het onderwijsmodel. Samen met de Ondernemingsraad heeft de Studentenraad instemmingsrecht over het instellingsplan, de hoofdlijnen van de begroting, kwaliteitszorg en het bestuurs- en beheersreglement. Maar ook inzake de meer overkoepelende onderdelen van de Onderwijs- en examenregeling (OER) zoals tentaminering, studievoortgang en begeleiding.