null Big data diensten: privacy en transparantie vanaf de start meenemen

INF_BigDataPrivacy_12846_head_large.jpg
Data Science
Big data diensten: privacy en transparantie vanaf de start meenemen
Nederlandse organisaties moeten meer investeren in (big) data strategieën en diensten. Die strategieën en diensten zijn gebaseerd op grote hoeveelheden gegevens over klanten, processen, etc. Maar hoe zit het dan met de privacy? Hoeveel zicht is er dan nog op welke gegevens er worden verzameld en wat ermee gebeurt? De Open Universiteit gaat een methodiek ontwikkelen waarmee privacy en transparantie van begin af aan worden meegenomen bij het opzetten van dit soort diensten. Dat gebeurt in het project ‘Datagedreven diensteninnovatie: compliancy en transparancy by design.’

Europese privacywet

In mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van kracht. Vanaf dat moment moeten de processen bij leveranciers van datagedreven diensten voldoen aan deze wetgeving. Het project ‘Datagedreven diensteninnovatie: compliancy en transparancy by design’ definieert methoden en technieken om dit soort diensten te ontwikkelen, waarbij de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) direct wordt meegenomen. Daarnaast maken visualisatietechnieken inzichtelijk hoe de gegevens worden verwerkt en leiden tot besluiten. Dat geldt met name voor besluitvorming op basis van machine learning algoritmen.

Big data onderzoek

Projectdeelnemers prof. Remko Helms, prof. Johan Versendaal en dr. Litska Strikwerda: 'Geweldig om als Open Universiteit direct bij de startimpuls van de Big-Data route betrokken te zijn. Dit onderzoek en deze route sluiten immers zeer goed aan bij onze ambities op het gebied van onderzoek naar big data. En ook op onze activiteiten in het kader van de samenwerking tussen Universiteit Maastricht, Open Universiteit en Zuyd Hogenschool in het BISS-institute, als wetenschappelijk instituut op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.'

Nationale Wetenschapsagenda

De Open Universiteit werkt in dit project samen met Fontys Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Zuyd Hogeschool. Het onderzoek start in januari 2018 en is onderdeel van het startimpulsprogramma rondom de Big Data-route van de Nationale Wetenschapsagenda. Deze wetenschapsagenda bestaat uit acht onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten.

Remko Helms

Prof. Remko Helms