null Preventief gedrag tegen burn-out meetbaar maken

PSY_BalansWerkPrive_14925_head_large.jpg
Gezondheid
Preventief gedrag tegen burn-out meetbaar maken
Madelon Otto onderzocht eerder hoe werknemers zelf proberen een burn-out te voorkomen. In vervolg daarop heeft ze nu een vragenlijst ontwikkeld waarmee dit preventieve gedrag kan worden gemeten. Dat is belangrijk voor vervolgonderzoek naar de effectiviteit van dergelijk proactief gedrag.

Madelon Otto, zelf docent én buitenpromovenda bij de OU-vakgroep A&O-psychologie, publiceerde in 2019 haar onderzoek naar wat werknemers zelf kunnen doen om een burn-out te voorkomen. In het nieuwe onderzoek werkte ze opnieuw samen met universitair docenten Joris Van Ruysseveldt en Nicole Hoefsmit en hoogleraar A&O-psychologie Karen Van Dam, allen verbonden aan de OU. 

Betrouwbaar meetinstrument

In twee fasen toetste ze de vragenlijst die ze op basis van het eerdere onderzoek ontwikkelde. Het meetinstrument blijkt betrouwbaar en valide te zijn. Daarmee kan Otto dus nu verder om de effectiviteit van proactief gedrag ter voorkoming van een burn-out te meten. Dan zal blijken óf en zo ja, hoe je zelf actie kunt ondernemen om een burn-out te voorkomen.

Aan het onderzoek voor de ontwikkeling en evaluatie van de vragenlijst werkten veel medewerkers en studenten van de Open Universiteit mee. In totaal deden 343 werknemers mee aan de eerste fase en 201 aan fase twee. Ook medewerkers van een goede doelenorganisatie en organisatie op het gebied van re-integratie waren erbij betrokken. 

Kwantificeerbaar

Otto detecteerde in het eerdere kwalitatieve onderzoek drie terreinen waarop werknemers het gedrag proberen aan te passen: de situatie thuis, op het werk en op persoonlijk vlak. In dit nieuwe onderzoek maakt ze de gedragspatronen kwantificeerbaar en toetsbaar op hun voorspellende waarde. Ook worden relaties tussen gedragingen zichtbaar. De uiteindelijke vragenlijst bevat nu veertig vragen gekoppeld aan twaalf gedragspatronen op de drie terreinen.

Belasting en belastbaarheid

Dan gaat het om factoren die de balans tussen belasting en belastbaarheid herstellen. Het kan gaan om ondersteuning vragen van leidinggevenden of collega's, meer autonomie in het werk, taken zoeken die energie geven en taken terugschroeven die energie slurpen. Maar tot de mogelijkheden van proactief preventief gedrag behoren ook: steun vragen van het thuisfront, meer gaan sporten en bewust ontspannen.

De uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de effectiviteit worden eind van het jaar verwacht. 
Lees meer: het artikel in International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(5)