College van bestuur

ALG_organisatie_19966_head_large.jpg

College van bestuur

Het College van bestuur is belast met het bestuur en beheer van de Open Universiteit. Taken van het College van bestuur zijn onder meer: het vaststellen van het instellingsplan en de prestatieafspraken, het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling en het vaststellen van het bestuurs- en beheersreglement. In meer algemene zin stelt het College van bestuur de kaders vast, waarbinnen de organisatorische eenheden van de Open Universiteit werken.

Samenstelling College van bestuur

Per 1 november 2021 wordt het College van bestuur gevormd door:

  • Interim-voorzitter prof. dr. Frank van der Duijn Schouten
  • Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens

Over Frank van der Duijn Schouten

Prof. dr. Frank A. van der Duijn Schouten (1949) is zeer vertrouwd met de academische wereld. Sinds zijn start als student wiskunde in 1967 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is hij onafgebroken binnen de universitaire wereld actief geweest. Gedurende zijn academische carrière heeft hij een groot aantal bestuurlijke functies bekleed in het hoger onderwijs. Van 1999 tot 2008 was Van der Duijn Schouten Rector Magnificus van Tilburg University. Diezelfde functie bekleedde hij van 2013 tot 2015 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en vanaf januari tot oktober 2021 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Over Theo Bastiaens

Prof. dr. Theo J. Bastiaens (Heerlen, 1968) studeerde na de pabo in Heerlen Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1997 aan de Universiteit Twente op 'Working and Learning with Electronic Performance Support Systems'. Als universitair docent maakte hij in 1998 de overstap van Twente naar de Open Universiteit. Hij werd in 2002 universitair hoofddocent en vanaf 2006 bekleedde hij in deeltijd de leerstoel Didactiek van nieuwe media. Sinds 2006 is Bastiaens ook aan de FernUniversität in Hagen verbonden als hoogleraar Mediendidaktik. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke bijdragen geleverd op het terrein van online leren.

Van 2006 tot 2010 was hij bij de FernUniversität directeur van het Institute of Educational Science and Media Research en vervolgens van 2010 tot 2012 decaan van de faculteit van Cultuur- en Sociale Wetenschappen. Van maart 2016 tot december 2018 was Bastiaens als vice-president voor digitalisering en internationalisering lid van het College van bestuur van de FernUniversität.

Verder is Theo Bastiaens onder meer lid van de supervisory board van de European Association for Distance Teaching Universities (EADTU), hoofdredacteur van het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift Open Education Studies en lid van de wetenschappelijke redactieraad van tijdschriften als Computers in Human Behavior, Studies in Educational Evaluation en E-learning and Education (E-LEED). Hij is ook voorzitter van het executive committee van de internationale conferentie Ed-Media/Innovate Learning.

Contactgegevens College van bestuur

e-mail: cvb@ou.nl
telefoon: 045 - 576 24 16