Persberichten
437 Persberichten
25 januari 2023

Oratie: Bedrijven hebben veerkrachtige en innovatieve ecosystemen nodig

Willen bedrijven overleven, dan moeten ze innoveren. En dat betekent niet alleen tijdig inspelen op technologische ontwikkelingen. Ze moeten de samenwerking opzoeken binnen ecosystemen. En ook die ...
17 januari 2023

Onderzoek: Succesvol implementeren van technologische hulpmiddelen in ziekenhuizen vergt vereende krachten

Het succesvol implementeren van technologische hulpmiddelen in operatiekamers van ziekenhuizen vergt een goede voorbereiding. En het implementeren blijft mensenwerk. Navin Sewberath Misser ontwikke...
11 januari 2023

Dr. Brechje Dandachi-FitzGerald benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychotherapie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Brechje Dandachi-FitzGerald benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Psychotherapie in de context van wetenschap-werkveld-onderwijs'. Deze leerst...
15 december 2022

Denis Abels benoemd tot hoogleraar materieel strafrecht

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. mr. dr. Denis Abels benoemd tot hoogleraar Materieel strafrecht bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming is ingegaan op 1 dece...
14 december 2022

Promotie: Zie je het? Onderzoek naar instructievideo’s met eye-tracking technologie

Tijdens de wereldwijde coronapandemie is online onderwijs en de verspreiding van kennis via instructievideo's belangrijker geworden dan ooit. Plotseling moesten leraren online leermateriaal maken, ...
8 december 2022

Oratie: Met digitale dorpsdokter een zorginfarct voorkomen

De zorg staat voor grote uitdagingen. In zijn oratie schetst Daan Dohmen, bijzonder hoogleraar Digitale transformatie in de zorg, hoe de zorg vastloopt. Hij pleit voor nieuw leiderschap om het tij ...
5 december 2022

Promotie: Rechtsfiguren in ontwikkeling beïnvloeden houding van rechter

Het civiele recht bevat diverse (tijds)beperkingen. Een voorbeeld is de verjaringstermijn. De laatste jaren verandert er veel op dit vlak. Denk maar aan het doorbreken van de verjaringstermijn voor...
5 december 2022

Promotie: Meer balans in appartementsrecht door vereenvoudiging wijziging splitsingsakte

Meer dan 2,1 miljoen woningen in Nederland zijn appartementen. De eigenaars wonen in een gemeenschappelijk gebouw en maken daarom samen afspraken over dat gebouw. Soms is het nodig die afspraken te...
24 november 2022

Promotie: Klantgerichtheid en relatiebeheer versterken financiële positie hotels

In de hotelwereld is de concurrentie enorm. De klanten zijn ook steeds beter geïnformeerd. Daardoor moeten hotels steeds meer doen om hun marktpositie te behouden en te versterken. Helen Dah onderz...
24 november 2022

Keuzegids Universiteiten 2023: Open Universiteit tweede beste universiteit van Nederland

In de ranglijst van beste universiteiten van Nederland staat de Open Universiteit (OU) op de tweede plaats na Wageningen University, en krijgt het bijbehorende kwaliteitszegel. Bovendien zijn vier ...
16 november 2022

Gerard Schouw benoemd tot lid Raad van toezicht

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dr. Gerard Schouw benoemd tot lid van de Raad van toezicht (RvT) van de Open Universiteit. De benoeming is op 1 november 2022 ingegaan voor ee...
10 november 2022

Oratie: Bij diversiteit en inclusie moet je verder kijken dan de groepssamenstelling

Moderne West-Europese samenlevingen zijn gediversifieerder dan ooit. Veel organisaties en groepen streven ernaar divers en inclusief te zijn en verwachten dat dat een meerwaarde geeft aan de organi...
8 november 2022

Den Haag krijgt 'universitair centrum' in voormalig V&D-pand in het hart van de stad

De Open Universiteit gaat samen met de Universiteit Leiden en de vereniging Universiteiten van Nederland in 2025 het Spuigebouw in het centrum van Den Haag (Grote Marktstraat 48-50/Spui 3) in gebru...
8 november 2022

Promotie: Nieuwe kijk op geschiedenis van abdij Kloosterrade - Rolduc

In de Continuatio Annalium Rodensium zet koorheer Nicolaas Heyendal (1658-1733) het verhaal van de Annales Rodenses, de anonieme kroniek van de abdij Kloosterrade - Rolduc vanaf de stichting in 110...
1 november 2022

Reijer Passchier benoemd tot hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Reijer Passchier benoemd tot hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming is i...
26 oktober 2022

Oratie: Milieubeleid heeft eenvoudigere, geïntegreerde milieumodellen nodig

Met hoeveel procent moet de uitstoot van stikstof omlaag? Wat gebeurt er met de bodem en het grondwater als de zomers zo droog blijven en wat kunnen we eraan doen? Hoe voorkomen we bodemdegradatie ...
21 oktober 2022

Promotie: Over het bestaansrecht van de paritas creditorum

De paritas creditorum is een verdelingsregel die geldt als bij een faillissement de netto-opbrengst ontoereikend is om alle schuldeisers te betalen. In de regel is vastgelegd dat de schuldeisers di...
12 oktober 2022

Oratie: Registreren van kijkgedrag tijdens het leren: kansen en ethische vragen

We leren door informatie waar te nemen en in ons brein en geheugen te verwerken. Als je dus iemands kijkgedrag bestudeert, kom je heel veel te weten over het leren zelf. In haar oratie gaat prof. d...
12 oktober 2022

Promotie: Geïntegreerde aanpak intern EU-asielrecht en extern Europees asielrecht versterkt Europees publiekrecht

De EU en haar lidstaten zouden het intern EU-asielrecht en het extern Europees asielrecht moeten beschouwen als een integraal geheel. Dat concludeert Lynn Hillary in haar promotieonderzoek. Op vrij...
11 oktober 2022

Promotie: Meer zichtbaarheid vergroot begrip voor verbindende rol van kennismakelaars in gezondheidszorg

De snel veranderende gezondheidszorg vraagt om professionals die in staat zijn om onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. Deze positie van 'kennismakelaar' lijkt bij uitstek gesch...