Persberichten
314 Persberichten
1 december 2020

Promotie: Ouderbetrokkenheid ook in het mbo belangrijk

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor ouderbetrokkenheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Lange tijd is gedacht dat de invloed van ouders bij jongvolwassenen beperkt is. Zelfredzaa...
18 november 2020

Promotie: hoe de relatie tussen leraar en ouders de taalontwikkeling van jonge kinderen kan bevorderen

Op jonge leeftijd bestaan al grote verschillen tussen kinderen wat betreft hun taalvaardigheid, zoals de omvang van hun woordenschat. Deze verschillen worden sterk bepaald door het opleidingsniveau...
10 november 2020

Therapie met dieren: de klik tussen dieren en kinderen met Down en autisme

Dieren worden steeds vaker, en met succes, ingezet bij behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking. Maar hoe zit het met de wetenschappelijke onderbouwing? En hoe is dat succes te ver...
10 november 2020

Promotie: Meer achtergrondkennis nodig voor adequate corruptiebestrijding

Corruptie is één van de grootste uitdagingen in onze moderne wereld. Internationale hulporganisaties zijn sinds de jaren '70 steeds meer bewust van de negatieve effecten van corruptie op ontwikkeli...
4 november 2020

Promotie: Augmented reality biedt mogelijkheden om complexe vaardigheden aan te leren

Complexe vaardigheden, zoals kalligrafie, zijn waardevolle menselijke hulpbronnen die moeilijk aan te leren zijn, zeker voor beginners. Het aanleren van een complexe vaardigheid kost ongeveer vijfh...
29 oktober 2020

Promotie: Een nieuw model voor technologie-adoptie in ontwikkelingslanden

Hoe worden nieuwe technologieën opgenomen door midden- en kleinbedrijven in ontwikkelingslanden en welke factoren spelen hierbij een rol? Met behulp van een Firm Technology Adoption Model (F-TAM) k...
27 oktober 2020

Benoeming hoogleraar cultureel gecorrigeerde markteconomie

Het College van bestuur heeft Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Europees recht, in het bijzonder de cultureel gecorrigeerde markteconomie. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het...
22 oktober 2020

Promotie: De privacyparadox in onderwijs

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toestemming een van de centrale instrumenten om privacy en persoonsgegevens te beschermen. In de praktijk hebben we, ondanks het feit da...
13 oktober 2020

Promotie: Organisaties die duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn meer waard

Duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de verslaglegging daarover staan nu meer dan ooit in de belangstelling van bedrijven, de financiële markt, beleidsmakers en regelgever...
13 oktober 2020

Promotie: Aan welke gedragsregels moeten strafrechtadvocaten in de EU zich houden?

In grensoverschrijdende strafzaken binnen de EU krijgen advocaten te maken met gedragsregels die per lidstaat anders zijn. Om een effectieve verdediging te garanderen is het noodzakelijk dat advoca...
12 oktober 2020

Promotie: Herbruikbare spelelementen verbeteren positie serious games

Hoewel serious games potentie hebben als tool om te leren en onderwijzen, zijn de toepassingen in het onderwijs en bedrijfsleven nog steeds beperkt. Een belangrijke reden daarvoor is dat serious ga...
7 oktober 2020

Promotie: Tutorsysteem leert studenten beter programmeren

Steeds meer mensen willen graag leren programmeren: een uitdagende taak! Studenten die leren programmeren, schrijven vaak programma's die functioneel wel doen wat ze moeten doen, maar de code zelf ...
6 oktober 2020

Promotie: Feedback en interactie bij online onderwijs

Door de wereldwijde uitbraak van COVID-19 werd de inzet van online onderwijs onmisbaar. De vraag naar manieren van schaalbaar cursusontwerp is hoog, maar er zijn weinig praktische handvaten te vind...
1 oktober 2020

Karin Hediger benoemd tot bijzonder hoogleraar Antrozoölogie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Karin Hediger benoemd tot bijzonder hoogleraar Anthrozoology: Animal-assisted interventions in Clinical Psychology bij de faculteit ...
1 oktober 2020

Daan Dohmen benoemd tot hoogleraar Digitale transformatie in de zorg

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. ir. Daan Dohmen benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitale Transformatie in de Zorg bij de faculteit Managementwetenschappen. De bijz...
29 september 2020

Promotie: Smart CAT maakt competenties meetbaar in
serious games

Om jonge mensen voor te bereiden op de competenties van de 21ste eeuw moet het onderwijs ingrijpend veranderen. Serious games voor het onderwijs lopen voorop in die ontwikkelingen. Maar hoe ontwerp...
24 september 2020

Promotie: De rol van inkopers in de strijd tegen de weggooicultuur

Inkopers kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie van een weggooicultuur naar een circulaire economie. Dat concludeert Petra Neessen, promovendus aan de faculteit Managementwetenschappen v...
22 september 2020

Promotie: Het welbevinden meten van ouderen met psychiatrische aandoening

Wat weten we eigenlijk over het welbevinden van ouderen met een psychiatrische aandoening in verpleeghuizen? Niet zoveel, concludeerde Elja van der Wolf, aan het begin van haar promotietraject. Van...
8 september 2020

Promotie: De invloed van 3D printen op supply chains

Welke invloed heeft 3D printen op supply chains? En welke kennis kunnen we halen uit de mechanismen die optreden als nieuwe digitale productietechnieken worden gebruikt? Victor Verboeket, promoven...
8 september 2020

Promotie: Hulp bij het oefenen van logica

Hoe herschrijf je de uitspraak 'het is niet zo dat ik soep en pudding eet'? Logica helpt je om de juiste redenering te bepalen. Josje Lodder, promovendus aan de faculteit Bètawetenschappen van de O...