CW_diversiteit_head_large.jpg

Vakgroep 'Diversiteit en inclusie'

De maatschappelijke urgentie van vraagstukken op gebied van diversiteit en inclusie is groot. Verschillende sectoren - van onderwijs en onderzoek, tot bedrijfswereld, overheid, cultuur en zorg - buigen zich over de vraag hoe ze inclusiever kunnen werken.

Deze vakgroep onderzoekt de cultuurhistorische en artistieke dimensies van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van diversiteit en inclusie, en probeert onder andere het huidige publieke debat te contextualiseren. We onderzoeken daarbij de historische achtergronden en de rol van culturele denkpatronen en verhalen in structurele mechanismen van ongelijkheid en de nieuwe, inclusievere verhalen die in literatuur, kunst en erfgoed kunnen worden voortgebracht. Dat onderzoek heeft daarbij oog voor zowel de uitdagingen, als de nieuwe kansen van een superdiverse samenleving.

Toegankelijker maken van hoger onderwijs

Ons onderzoek houdt nauw verband met de emancipatorische missie van de Open Universiteit. De Open Universiteit is namelijk gericht op het toegankelijker maken van het hoger onderwijs, als een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en kan ontplooien. Het is dan ook niet toevallig dat de gerenommeerde Brits-Jamaicaanse cultuurtheoreticus Stuart Hall aan de Britse Open University, de 'moeder' van alle open universiteiten, de basis legde voor de studie van diversiteit en inclusie vanuit een cultuurwetenschappelijk perspectief.

Deze vakgroep heeft als doel deze intellectuele traditie verder te zetten. In het bijzonder ligt de nadruk op culturele praktijken, zoals onder andere beeldende kunst, muziek, dans, literatuur, film, erfgoed, religie enz. Deze praktijken worden als een uitgelezen medium gezien om bredere culturele dynamieken in de samenleving vanuit een mondiaal en comparatief perspectief te onderzoeken. Daarbij wordt er o.a. aandacht besteed aan de (post)koloniale geschiedenis van Nederland en Indonesië, de Antillen en Suriname, alsook van Europa en Afrika, van de geschiedenis van migratie en globalisering.

Inzicht krijgen in diversiteit en inclusie-vraagstukken

Hierbij hanteren we een visie op diversiteit die zowel etniciteit, gender, seksuele en culturele identiteit omvat als ook neurodiversiteit, psychische problematiek, en sociale klasse. Om inzicht te verwerven in diversiteit en inclusie-vraagstukken beschouwt deze vakgroep een intersectionele aanpak als noodzakelijk. Daarbij wordt gekeken naar hoe kunst en cultuur in verband staan tot verschillende vormen van ongelijkheden die op elkaar inwerken en samen kunnen worden begrepen.
Daarnaast onderzoekt de vakgroep Cultuur, Diversiteit en Inclusie culturele en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een interdisciplinaire blik. We hanteren kritische cultuurwetenschappelijke concepten, benaderingen en methoden (bv. uit gender, queer, critical race, postkoloniale of globaliseringsstudies, politieke en kritische fenomenologie, ontologie, enz.) en combineren deze met een grondige, disciplinaire expertise in cultuurgeschiedenis (Caroline Drieënhuizen) kunstgeschiedenis (Nathalie Zonnenberg, Gregor Langfeld), filosofie (Marieke Borren), letterkunde (Sarah De Mul, Warda El-Kaddouri, Kim Schoof), humanistiek (Caro Suringar), sociolinguïstiek (Sibo Kanobana), of artistiek onderzoek (Luca Soudant).

Binnen de vakgroep vindt zowel empirisch als theoretisch onderzoek plaats, zoals onderzoek naar roofkunst en restitutiekwesties in verschillende contexten zoals de Tweede Wereldoorlog en de koloniale periode; de geschiedenis van verschillende vormen van slavernij; Holocaust- en genocidestudies; de link tussen cultreel erfgoed, beeldvorming en identiteit; de kritische fenomenologie van witheid; de constructie van gender door geluid; de impact van maatschappelijke ongelijkheid op burn-out; relationaliteit in de autobiografie; moderne en hedendaagse kunstpraktijken in institutionele en sociaal-politieke context; dekolonisatie van literatuur en museale collecties; onderbelichte verhalen van gemarginaliseerde stemmen; kunstactivisme en klimaatgerechtigheid; de zwarte ervaring en antiracisme; beveiliging en openbare ruimte; democratisch burgerschap en mensenrechten (met speciale aandacht voor die van vluchtelingen en illegale immigranten).

De verschillende leden van de vakgroep publiceren hun onderzoek op toonaangevende internationale fora en peer review wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast is er speciale aandacht voor nieuwere vormen van wetenschappelijke output en maatschappelijke valorisatie in de vorm van niet-traditionele tekstvormen en publieke evenementen. Leden van de vakgroep nemen actief deel aan het maatschappelijke debat, bedrijven onderzoeksjournalistiek, geven lezingen en treden op in de media, schrijven opiniestukken en boeken voor een breed publiek, maken podcasts, artistiek werk of tentoonstellingen. Ook wordt er samengewerkt met maatschappelijke en culturele partners, zoals historische, literaire en kunstmusea, culturele centra, stadsarchieven, schrijversverenigingen en literaire en kunstcollectieven.

Ten slotte leveren we vanuit cultuurwetenschappen een bijdrage aan een reeks van multidisciplinaire onderzoekssamenwerkingen, zoals het OU-brede onderzoeksprogramma Innovating for Resilience.