CW_MeetMatch_Literatuur_head_large.jpg
Cultuur, kolonialisme en kolonialiteit
Er woedt sinds enkele jaren een levendig publiek debat over het Nederlands en Belgisch koloniaal verleden: het optreden van Nederlandse militairen in Indonesië 1945 en 19149 wordt onder een vergrootglas gelegd, standbeelden verwijzend naar het koloniaal verleden staan ter discussie en museale collecties worden bevraagd op hun herkomst en presentatie.

Het wordt steeds duidelijker dat de 'flag independence' van koloniën niet per se heeft geleid tot culturele, epistemische en morele dekolonisatie. De symbolische orde wordt wereldwijd nog steeds getekend door hegemoniale kolonialiteit, zowel in de voormalige gekoloniseerde gebieden als onder de voormalige kolonisatoren.

Met dit interdisciplinaire onderzoeksproject sluiten we aan bij deze debatten. Onderzoek naar de (doorwerking van de) betekenis van het Nederlands kolonialisme in het heden en verleden geeft meer inzicht in de historische, culturele en filosofische achtergronden van hedendaagse discussies over het (onverwerkte) koloniaal verleden. Geïnspireerd door postkoloniale cultuurwetenschappers als Mbembe, Spivak en Mignolo onderzoeken we ook het de- en postkoloniale discours zélf.

Als gemeenschap van onderzoekers met zowel een stevige disciplinaire deskundigheid (letteren, geschiedenis, filosofie, kunst), als enthousiasme voor het samenwerken in interdisciplinaire projecten rond (post)koloniale thema’s, vanuit verschillende theoretische en methodische benaderingen en invalshoeken beschikt CW over een uniek onderzoeksklimaat dat de academisch zo gezochte multiperspectivische, transdisciplinaire benadering van deze thema’s mogelijk maakt. Daarbij gaan we uit van een transnationale benadering: kolonialisme was een Europees concept waarin zelfs landen zonder koloniën participeerden en bestaat dan ook uit nauwe grensoverstijgende politieke, culturele, wetenschappelijke en sociale verbanden.

Eventueel in samenwerking met andere onderzoeksgroepen zullen we regelmatig rond dit thema colloquia organiseren met interessante gasten (wetenschappers en professionals). Daarnaast zullen de leden hier met elkaar work in progress bespreken. We zullen in 2021 een expert seminar of conferentie over dit onderwerp organiseren, en gezamenlijk toewerken naar een special issue van een interdisciplinair wetenschappelijk, peer-reviewed, tijdschrift. Een podcastserie rondom koloniaal erfgoed staat al op de planning voor begin 2021.

Coördinator(en)

Marieke Borren en Caroline Drieënhuizen

Leden

Pieter de Bruijn
Jilt Jorritsma
Sarah De Mul
Nathalie Zonnenberg