PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Dramatherapie en taalontwikkeling

Inzet van dramatherapie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Thema: Vaktherapie

Naar schatting 7% van de kinderen en jongeren heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en grote moeite met het gebruiken, verwerken en begrijpen van taal. Daarnaast ondervinden ze vaker problemen op andere cognitieve domeinen zoals effectieve functies en Theory of Mind. Dit kan een impact hebben op het sociaal functioneren, met psychische klachten zoals depressie of (sociale) angst als gevolg. 

In de praktijk blijkt dat samenspel in dramatherapie en psychodrama kan helpen bij verminderen van deze klachten, het stimuleren van de cognitieve domeinen en het bevorderen de communicatieve redzaamheid. Door gedrag in spelsituaties te spiegelen, uit te vergroten of voor te doen, en door rolwisseling en verbeelding toe te passen kan de sociale en innerlijke dialoog gevoed worden. In dit project verzamelen we kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de invloed van het op deze wijze stimuleren van sociale en innerlijke taal op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met TOS.

Onderzoekers

Binnen dit project wordt samengewerkt met:

  • Zuyd Hogeschool 
  • Radboud Universiteit