De faculteit Psychologie werkt met een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma 'Understanding Human Change in a Dynamic, Digital Era'. Al het onderzoek en in beginsel ook het promotieonderzoek sluit aan bij de thema’s die dit programma beschrijft.

Dit programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden, waarover wordt gepubliceerd en waaraan in beginsel ook het promotieonderzoek is gekoppeld.

De wetenschappelijke staf van de faculteit Psychologie verricht onderzoek binnen vier vakgroepen:

Daarnaast zijn er twee secties die zich bezighouden met onderzoek en onderwijs op respectievelijk het gebied van de Algemene psychologie en Methoden en technieken.