De faculteit Psychologie werkt met een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma 'Understanding Human Change in a Dynamic, Digital Era'. Al het onderzoek en in beginsel ook het promotieonderzoek sluit aan bij de thema’s die dit programma beschrijft.

Dit programma (pdf) beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden, waarover wordt gepubliceerd en waaraan in beginsel ook het promotieonderzoek is gekoppeld.

De wetenschappelijke staf van de faculteit Psychologie verricht onderzoek binnen vijf vakgroepen:

Op deze webpagina's vind je informatie over: