PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Muziektherapie bij thuiswonende dementerenden
 

Implementatie van muziektherapie bij thuiswonende mensen met frontotemporale dementie

Thema’s: e-mental health - vaktherapie

Uit onderzoek blijkt dat muziektherapeutische interventies gedragsproblemen bij dementie kunnen reduceren. Thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben maar beperkt toegang tot muziektherapeutische interventies. Toch willen ze op een begeleide manier zelf aan de slag met muziek. 

Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe een blended en persoonsgerichte muziektherapeutische interventie in de thuissituatie bij mensen met dementie geïmplementeerd kan worden. De interventie bestaat uit individuele muziektherapie gecombineerd met een op maat digitaal ondersteuningsprogramma dat via een tablet wordt aangeboden en op elk gewenst moment gebruikt kan worden door cliënt en/of mantelzorger(s). Middels kwalitatief onderzoek wordt inzicht verkregen in de succes-en faalfactoren van de implementatie van de interventie. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een afgebakende doelgroep waarbij gedragsproblemen sterk op de voorgrond staan, namelijk bij mensen met frontotemporale dementie (FTD). De resultaten worden gebruikt voor brede opschaling van de interventie ten behoeve van alle mensen met dementie.

Onderzoekers

Binnen dit project wordt samengewerkt met:

  • Zuyd Hogeschool.
  • VU
  • Roxelane Care
  • ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Dit onderzoek is (mee)gefinancierd door: 

  • Alzheimer NL

Lees ook