PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Vermijdingsgedrag bij kinderen 

Vermijdingsgedrag bij kinderen 

Thema's: psychopathologie / transdiagnostische mechanismen - diagnostiek

Vermijdingsgedrag is de belangrijkste gedragsmatige uiting van angst bij kinderen. Door situaties te vermijden, ontlopen kinderen het angstgevoel op korte termijn. Op lange termijn leren kinderen niet met de angstwekkende situatie om te gaan en versterkt het vermijdingsgedrag de angst.

Het aanpakken van vermijdingsgedrag is een belangrijk werkingsmechanisme bij Cognitieve Gedragstherapie. Toch bestaan er geen Nederlandstalige, gevalideerde vragenlijsten voor het meten van vermijdingsgedrag bij kinderen.

Wij vertaalden de zelfrapportage en de ouderversie van de Child Avoidance Measure (CAMS en CAMP). We bestuderen het nut en de psychometrische aspecten van deze vragenlijst en verwerven met deze studie inzicht in vermijdingsgedrag bij Nederlandse kinderen en adolescenten uit zowel de normale als de klinische populatie. 

Onderzoekers

  • dr. Ellin Simon, (OU)
  • dr. Stephen Whitsedide (Mayoclinic, VS) 
  • prof. dr. Tom Smeets (Tilburg University)
  • dr. Esther Hartman (Tilburg University)
  • dr. Annemiek Karreman (Tilburg University)
  • drs. Anniek  de Jong (Tilburg University)

Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met:

  • Mayoclinic, VS
  • Tilburg University