NW_OverOnsOnderzoek_16936_head_large.jpg
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk topic binnen de faculteit Bètawetenschappen. De faculteit heeft een divers aanbod op het gebied van duurzame ontwikkeling waarbij duurzaamheid wordt benaderd vanuit zowel de Milieu-natuurwetenschappen als Informatica.

De onderwerpen zijn actueel, op academisch niveau en variëren van energietransitie (van fossiele naar niet-fossiele energiedragers) tot dienstenlevering en productie zonder dat de mens en zijn omgeving hier nadeel van ondervindt.

Bezoek onze topicsite Duurzaamheid.