NW_Duurzaamheid_head_large.jpg
Duurzaamheid
In deze tijd is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. We proberen meer en meer op een duurzame manier te produceren, zodat het zo min mogelijk ten koste te gaat van het milieu en de natuur. Of, beter nog, dat de kwaliteit van het menselijk welzijn en ecosystemen zelfs wordt bevorderd. Daarbij kijken we vooral naar de gevolgen van huidig handelen voor toekomstige generaties.

Een duurzame ontwikkeling van de maatschappij heeft veel gezichten:

 • sociaal, bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden,
 • natuurwetenschappelijk, bijvoorbeeld effecten op klimaat,
 • economisch, bijvoorbeeld ontwikkeling derdewereldlanden en opkomende economieën.

Hierbij gaat het altijd om het samenspel tussen markt, overheid en maatschappelijk middenveld. Deze instituties zijn bezig hun rol en verantwoordelijkheden te herijken. Zij zoeken in toenemende mate toenadering tot elkaar om in een context van duurzame ontwikkeling succesvol te blijven en hun maatschappelijke agenda's realiseren.

De faculteit Bètawetenschappen heeft een divers aanbod op het gebied van duurzame ontwikkeling. De actuele onderwerpen zijn op academisch niveau en variëren van energietransitie (van fossiele naar niet-fossiele energiedragers) tot dienstenlevering en productie zonder dat de mens en zijn omgeving hier nadeel van ondervindt.

Voor iedereen met belangstelling in duurzame ontwikkeling en productie, van beroepsmatig geïnteresseerden tot studenten uit andere studierichtingen die over de grenzen van hun vakgebied heen willen kijken.

Onderzoek

De faculteit Managementwetenschappen en de faculteit Bètawetenschappen doen onderzoek op vele duurzaamheidsthema's. Daarbij wordt duurzaamheid benaderd vanuit het perspectief van de managementwetenschappen, natuur/milieuwetenschappen informatica. Er wordt gewerkt aan de volgende thema’s.

Sustainability in public procurement

Kees Gelderman, Janjaap Semeijn en Paul Ghijsen van de vakgroep Marketing en supply chain management verzorgen onderwijs en doen onderzoek naar de (on)mogelijkheden van 'green supply chain management'. Een actueel, uitdagend terrein voor onderwijs en onderzoek! Masterstudenten die hun afstudeeronderzoek doen in de richting Marketing & Supply Chain Management kunnen kiezen voor onderwerpen op het gebied van sustainability. Op die manier wordt regelmatig met studenten onderzoek gedaan naar duurzaamheid. Soms leidt dat zelfs tot echte wetenschappelijke publicaties in academic journals die world wide worden gelezen. Zo is begin 2015 een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Public Procurement over de beperkte rol van inkoopmanagers en wethouders als het gaat om het stimuleren van duurzaamheid binnen Nederlandse gemeentes. Ook worden met regelmaat conference papers gepresenteerd die zijn gebaseerd op afstudeerscripties. Studenten en docenten zijn graag geziene deelnemers aan het toonaangevende IPSERA congres waar het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar purchasing en supply management.

Milieutoekomstverkenningen

Onder de noemer milieutoekomstverkenningen worden scenario's (25-100 jaar vooruit), opgesteld en geanalyseerd. Dat gebeurt onder andere op het gebied van:

 • Eutrofiëring van kustwateren
 • Verontreiniging van wateren door plastics
 • De transitie naar duurzame energie.

Onderzoekers die zich met dit soort thema's bezig houden zijn o.a. Carolien Kroeze, Ansje Löhr, Wilfried Ivens en Jikke van Wijnen.

Leren voor duurzame ontwikkeling

Onderzoekers zoals Paquita Pérez Salgado, Joop de Kraker en Angelique Lansu richten zich op het leren voor duurzame ontwikkeling

 • in het hoger onderwijs: hierbij staat het ontwikkelen van competenties voor duurzame ontwikkeling centraal;
 • in de praktijk van het werken aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen: hierbij gaat het om sociale leerprocessen in participatieve benaderingen van duurzame ontwikkeling waarbij naast (milieu)wetenschappers een diversiteit aan actoren is betrokken.

Overheidssturing

Onderzoek naar hedendaagse vormen van overheidssturing (governance) bij het omgaan met duurzaamheidsvraagstukken. Er is sprake van een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en civil society die gericht is op veranderingsprocessen naar een duurzame samenleving. Het onderzoek richt zich op interactieve sturingsvormen die hieraan ten grondslag liggen en participatieve benaderingen die daarbij worden toegepast. Ook is er aandacht voor de relaties tussen kennis en beleid, en de interactievormen die zich daarbij voordoen. De hierbij betrokken onderzoekers zijn bv. Dave Huitema, Willemijn Tuinstra en Raoul Beunen.

Closed loop supply chains

Hoogleraar Closed loop supply chains Harold Krikke doet onderzoek naar reversed logistics en heeft samen met Durabilit de Greener Network Calculator ontwikkeld.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren doet onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Duurzaamheid van en door ICT

Marko van Eekelen en Anda Counotte richten zich samen met afstudeerders op duurzaamheid van en door ICT.

Onderwijs

Binnen het thema duurzaamheid hebben wij een ruim aanbod van cursussen, korte studies en volledige opleidingen.

Bachelor en masteropleidingen

Bent u op zoek naar een volledige opleiding op het gebied van duurzaamheid, dan kunt u kiezen voor de Bachelor Milieu-natuurwetenschappen (BSc.) of de Master Environmental Sciences (MSc.).

Afstudeeronderzoek Bachelorstudenten Milieu-natuurwetenschappen kunnen hun afstudeeronderzoek uitvoeren als studentmedewerker van InCompany Milieuadvies.
Masterstudenten kunnen aansluiten bij het onderzoek van de stafleden van de vakgroep of om eigen onderzoek op te zetten bij een extern onderzoeksinstituut.

Cursussen

De Open Universiteit biedt een aantal cursussen van circa 100 studie-uren rond een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld: Corporate Responsibility, Environmentally Improved Production en Business Intelligence.
Bekijk alle cursussen.

Gratis MOOC on Marine Litter

In oktober 2015 werd de eerste (Engelstalige) Massive Open Online Course (MOOC) on Marine Litter gehouden. De Open Universiteit ontwikkelde de MOOC samen met het United Nations Environment Programme (UNEP). Meer dan 6.000 studenten volgende de MOOC en zij ontwikkelden meer dan 100 actieplannen om wereldwijd Marine Litter te bestrijden. Geïnteresseerd? U kunt altijd lid worden van de Facebook community.

Gratis cursus The Lived Experience of Climate Change

In de gratis cursus The Lived Experience of Climate Change wordt klimaatverandering geanalyseerd vanuit de invalshoek van de directe, dagelijkse ervaring, The Lived Experience. Deze modulen (op masterniveau, in totaal 325 uur) gaan over hoe dit perspectief de bestaande wetenschappelijke benaderingen aanvult, hoe wetenschappelijk onderzoek op dit terrein mogelijk is, en hoe relevant deze kennis is voor beleidsmakers.

Duurzaamheid en leren

Waarom en onder welke condities handelen mensen wel of niet milieuvriendelijk? Welke competenties komen daarbij van pas, en kun je die ontwikkelen? Er blijken op dit gebied grote regionale, sociale, gender- en culturele verschillen te zijn. Bijvoorbeeld, hoe komt het dat in Denemarken de introductie van windmolens heel succesvol was, terwijl in Nederland de aankondiging van vrijwel elke windmolen tot protest leidt van de omwonenden?

Prof. dr. Paquita Pérez Salgado probeert op dit type vragen wetenschappelijk gefundeerde antwoorden te vinden. Zij bekleedt de UNESCO-leerstoel Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs bij de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit.

Meer informatie over de UNESCO leerstoel.

Ook interessant

 • Bekijk de Online UNESCO-OU Masterclass Leren voor Duurzaamheid (duur: 1 uur). Paquita Perez gaat in gesprek met interviewer Anouschka Laheije. Meer achtergrondinfo in het nieuwsbericht.
 • Bekijk de gratis UNESCO-OU Masterclass 1 juli 2016, Leren voor duurzaamheid: de Sustainable Development Goals.
 • 10 maart 2016, Open Education Week: Online lezing over duurzaamheid en open onderwijs, de opname van de lezing door Jan van den Akker (UNESCO) en Paquita Perez (vanaf minuut 35). (in ontwikkeling)
 • Open brief aan Mark Rutte inzake Klimaatzaak (in ontwikkeling)
 • Paquita Pérez in Raad van Toezicht van De Natuur en Milieufederaties (in ontwikkeling)
 • SENSE-milieusymposium 'Make a change!' in Wageningen (in ontwikkeling)
 • 4 juni 2014, Paquita Pérez Salgado nieuwe houder UNESCO-leerstoel (in ontwikkeling)

Marine litter

Marine litter is a global problem that affects every ocean of the world. Litter is an environmental, human health and socio-economic problem that is a symptom of a highly disposable society. With worldwide growth in the amount of solid litter thrown away every day and slow rates of degradation, the amount of litter present in the marine environment is increasing.

Marine Litter is one of the topics that the department of Science focuses on. Read more.