ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Samenwerking
Door de jaren heen zijn er diverse nationale en internationale samenwerkingen tot stand gekomen.

ELSA-Lab Armoede en schulden

ELSA staat voor Ethical, Legal and Societal Aspects. Specifiek voor een ELSA Lab is dat het oplossingen ontwikkelt, waarbij vanaf het eerste begin de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van de inzet van digitale technologie worden meegenomen. Dit ELSA-lab richt zich op het terugdringen en voorkomen van armoede en problematische schulden in Nederland door het inzetten van data science en Artificiële intelligentie (AI). 

Binnen het ELSA Lab Armoede en schulden werken overheidsorganisaties, kennisinstellingen en andere partners samen met Heerlen als proeftuin. Maar er wordt ook samengewerkt met andere gemeenten en de VNG zodat de resultaten relevant zijn voor heel Nederland. De Open Universiteit (faculteit Managementwetenschappen) is een van de partners. De coördinatie ligt bij de AI-hub Brightlands, met als penvoerder de Brightlands Smart Services Campus. De AI-hub Brightlands is één van de zeven AI-hubs in Nederland en daarmee onderdeel van de Nederlandse AI Coalitie.
Lees meer:

CAROU

Het Center for Actionable Research of the Open University (CAROU) op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, is een jonge en dynamische onderzoeksgroep van getalenteerde wetenschappers. CAROU is georganiseerd in twee onderzoekslaboratoria, één gericht op Data Science en Artificial Intelligence, het andere op Social Innovation and Learning.

CAROU zet in op 'actionable research': onderzoek dat resulteert in waarneembare, tastbare, uitvoerbare uitkomsten met zowel academische als zakelijke waarde. Door middel van co-creatie partnerships met organisaties op de Brightlands Smart Services Campus, in Heerlen, in de regio en elders ondersteunt CAROU innovatieve inspanningen op technologisch en sociaal gebied.

CAROU benut daarbij de binnen de onderzoeksprogramma's van de Open Universiteit aanwezige onderzoek expertise en -ervaring. Het team ontleent ook kracht aan de kennis aanwezig binnen het ecosysteem van co-creatie (business) partners, waaronder enkele van de grootste organisaties van Nederland en de Limburgse regio, MKB, startups en kennisinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan APG, AP Hogeschool Antwerpen, CBS, Corda Campus in Hasselt, DHL, GaiaZoo, Gemeente Heerlen, Hogeschool PLX, RWTH Aachen, Maastricht University en het platform Verenigde Ondernemers in de Zorg.

Professionalisering en PhD programma

De faculteit Managementwetenschappen zet actief in op de academische professionalisering van managementprofessionals in zowel de profit- als nonprofit sector en bij de overheid. Door een mix van zelfstandig, samen en online studeren is verdere professionalisering goed te combineren met de dagelijkse praktijk van de eigen werksituatie. Daarnaast is de faculteit actief in het opleiden van PhD studenten en zijn er samenwerkingen met gerenommeerde universiteiten in China, Ghana en Brazilië. 

Strategisch management

Binnen de vakgroep Strategisch management vindt samenwerking en kennisuitwisseling rondom de thema's 'Open educational resources' en 'Value networks' plaats door middel van toepassing van diverse sociale media. Een community van onderzoekers waarbij op informele wijze kennis wordt gedeeld en opvattingen en ontwikkelingen van lopende onderzoeken wordt verspreid.

NIVEL, Zorgverzekeraar VGZ

Bij de Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars (AOZ) is een samenwerking tussen de Open Universiteit, het NIVEL en Zorgverzekeraar VGZ actief, waarbij onder meer het onderzoek naar zorginkoop aan bod komt.

Marketing en Supply Chain Management

De vakgroep Marketing en supply chain management neemt deel aan diverse programmacommissies en onderzoeksgerelateerde bijeenkomsten met (grote) bedrijven en de overheid. Enkele voorbeelden:

Beroepsveld

De vakgroepen Organisatie en Accounting en financiering werken samen met het beroepsveld via:

  • action onderzoek
  • overleg en samenwerking met werkgeversverenigingen
  • accreditatie en co-producties met beroepsorganisaties zoals de Orde van Organisatie--adviseurs (OOA) en het NOLOC (beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches).