Bachelor Milieu-natuurwetenschappen (BSc)

SG24-25_NW_BMW_SG_2425_head_large.jpg

Bachelor Milieu-natuurwetenschappen (BSc)

 • Natuurwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Wil je als kritische milieuprofessional meewerken aan het realiseren van een betere, duurzame wereld? In de bachelor Milieu-natuurwetenschappen benader je deze uitdaging vanuit een natuurwetenschappelijke basis. 


Wat leer je in deze opleiding?

In deze bacheloropleiding leer je milieuproblemen signaleren, analyseren en oplossen. Je krijgt inzicht in wetenschappelijk onderzoek naar actuele milieu- en duurzaamheidsvraagstukken, van een veranderend klimaat, voedselveiligheid, de achteruitgang van biodiversiteit, verontreiniging van bodem, water en lucht, tot en met de ontwikkeling van duurzame energiesystemen. Je ontwikkelt een gedegen kennis van het natuurlijke systeem en de invloed van de mens op dat systeem en leert de methoden en technieken die nodig zijn om vraagstukken te analyseren en problemen op te lossen. Met het diploma op zak ben je optimaal uitgerust als kritische professional, die in het bedrijfsleven, bij overheden, onderzoeksinstituten en andere organisaties wezenlijke bijdragen kan leveren aan een duurzame ontwikkeling.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Ben jij 18 jaar of ouder en wil je als kritische milieuprofessional meewerken aan het realiseren van een betere, duurzame wereld? Dan is deze opleiding iets voor jou. In de bachelor Milieu-natuurwetenschappen benader je deze uitdaging vanuit een natuurwetenschappelijke basis.

Milieu en natuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Nathalie ter Hoeve

alumna

'De belasting van werk en studie? Die is hoog. Maar je went er ook aan. En uiteindelijk wordt het je nieuwe normaal. Als je er gewoon voor gaat, dan lukt het wel.' Lees hier haar verhaal.

Vraag jij je ook wel eens af welke wereld we nalaten aan toekomstige generaties? Maak jij je zorgen over de gevolgen van klimaatveranderingen? Over de vervuiling van onze oceanen met plasticafval? De achteruitgang van biodiversiteit? De ingrepen in ons voedsel door de voedingsmiddelenindustrie? In de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen analyseer je milieuproblemen en zoek je naar manieren om ze op te lossen. Daarbij kijk je kritisch naar de relatie tussen mens en omgeving en zoek je naar producten en productieprocessen die beter aansluiten bij de natuurlijke processen. Zo ontwikkel je jezelf tot een kritische wetenschappelijke milieuprofessional die actief meewerkt aan een duurzame wereld.
 

Opzet

 
In deze opleiding combineren we een gedegen basis in de natuurwetenschappen, kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en oplossingsgericht denken met aandacht voor de technische én sociale aspecten van milieuvraagstukken. Vanaf het eerste jaar ben je betrokken bij het actuele wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld het aanpassen van onze leefomgeving aan een veranderend klimaat, het analyseren van de impact van microplastics op gezondheid en milieu, het vernieuwen en verbeteren van het omgevingsbeleid, en het zoeken naar duurzame vormen van energie. In veel gevallen kun je casussen uit jouw eigen leef- en werkomgeving inbrengen en uitwerken en een verbinding leggen tussen wetenschap en praktijk.

De opleiding begint met de introductiecursussen Aarde, mens en milieu 1 en Aarde, mens en milieu 2. Deze cursussen geven je een brede introductie in het vakgebied en een doorkijkje naar de rest van de opleiding. In de propedeuse besteed je daarna aandacht aan wiskunde, scheikunde, natuurkunde, geologie en data-analyse. Een ander onderdeel van de propedeuse is het Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen, waarbij je ervaring opdoet met natuurwetenschappelijke experimenten. In de postpropedeuse ontwikkel je kennis over diverse milieuvraagstukken, over onderzoeksmethoden en over de mogelijkheden om oplossingen te ontwikkelen en te realiseren. 
Vier maal per jaar organiseren we een themadag. Op die dagen begeleiden we de cursussen, kun je een lezing bijwonen over een actueel onderwerp en heb je de uitgelezen kans om kennis te maken met je docenten en medestudenten.

Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De bacheloropleiding is opgebouwd uit een aantal cursussen, verdeeld over de propedeuse- (60 studiepunten) en postpropedeusefase (120 studiepunten). In de eerste en een deel van de tweede fase zijn de vakken verplicht. Je kiest een minor die relevant is voor de aansluitende mastervariant. Ook is er een vrije ruimte die bestaat uit 30 studiepunten. Voor de invulling van je vrije ruimte kun je kiezen uit tal van minoren of bachelorcursussen van de Open Universiteit. Je sluit je opleiding af met een afstudeeronderzoek, waarin je de opgedane kennis en vaardigheden toepast op een vraag van een opdrachtgever uit het werkveld.  

Ieder studiejaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt deze af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Met een variabele cursus kun je op ieder moment starten.   
De opleiding kent twee startmomenten per jaar: september en februari. In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur ook mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. De studieadviseur kan je helpen met het maken van een studieplanning. 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 180 studiepunten: 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse 2 jaar – postpropedeuse 4 jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met de studieadviseurs bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Milieu-natuurwetenschappen kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Onder begeleiding van de docent bereid je je optimaal voor op het eerste tentamen. 
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseurs via studieadvies.natuur@ou.nl. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen is de docent het aanspreekpunt.. 

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen of een opdracht. Bij elke cursus heb je binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden drie tentamenkansen. BLet bij cursussen met een variabel startmoment wel zelf op dat je gebruik kunt maken van drie reële tentamenkansen binnen de inschrijfduur van 12 maanden. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken. Via de online leeromgeving, heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Aanmelden

Wil je starten met de opleiding? Klik dan op Aanmelden en meld je aan voor cursussen. 
Voor een cursus met een variabel startmoment kun je je op elk gewenst moment aanmelden. Heeft de cursus die je wilt gaan volgen een vast startmoment, dan adviseren wij je twee weken van te voren aan te melden. In het jaarrooster zie je wanneer de cursussen exact starten en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. 

Starten

Je kunt op ieder moment starten met de bachelor Milieu-natuurwetenschappen, maar we raden aan om te starten in september of februari met de introductiecursus Aarde, mens en milieu 1. Tijdens de bijeenkomsten (in het studiecentrum of via de virtuele klas) krijg je uitgebreide informatie over de cursus en de opleiding. Ook studievaardigheden komen aan bod. Onder begeleiding van de docent bereid je je optimaal voor op het eerste tentamen. 

Voorkennis

Specifieke voorkennis heb je niet nodig, maar wel algemene kennis op havo/wvo-niveau. Om de opleiding met goed resultaat te kunnen volgen, heb je voldoende voorkennis nodig van wiskunde, scheikunde en natuurkunde op havo/vwo-niveau. Daarnaast is het belangrijk dat je de Nederlandse maar ook de Engelse taal goed beheerst. 

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je gewoon starten met de opleiding. Specifieke voorkennis heb je niet nodig, maar wel algemene kennis op havo/wvo-niveau. Het is belangrijk dat je de Nederlandse maar ook de Engelse taal goed beheerst.

Vrijstelling

Heb je al een wo- of hbo-opleiding gevolgd (al dan niet afgerond), dan kun je in aanmerking komen voor vrijstelling en je studieduur verkorten! Neem voor meer informatie hierover contact op met de studieadviseurs Simone Vijgen en Letty Kok of vraag studieadvies aan.

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met een bachelor Milieu-natuurwetenschappen op zak ben je officieel een Bachelor of Science (BSc). Je kunt milieuproblemen wetenschappelijk in kaart brengen en deze nader definiëren en onderzoeken. Daarnaast ben je in staat om duurzame oplossingsrichtingen voor milieuvraagstukken te ontwerpen en te herschrijven. Je kunt aan de slag in diverse beleidsfuncties op academisch niveau, onder meer bij overheden, onderzoeksinstituten en andere organisaties.   
 

Doorstromen naar de master


Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een studieadvies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor het volgen van een master. Na afronding van de premaster word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen.  

Titel

Na het behalen van het diploma van de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Deze titel is internationaal erkend voor wetenschappelijke opleidingen (universiteiten).

Waardering

De opleiding heeft de eerste plaats behaald de Keuzegids Universiteiten 2023 en mag zich ook topopleiding noemen.

Contact

Met vragen over de opleiding kun je contact opnemen met de studieadviseurs Simone Vijgen en Letty Kok of met de afdeling Service en Informatie.