Focusprogramma Aarde en duurzaamheid

Focusprogramma_aarde en duurzaamheid_head_large.jpg

Focusprogramma Aarde en duurzaamheid

 • Natuurwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • FONAD-2024-2025
 • 15 EC
 • Nederlands
 • Vanaf 1 september 2024
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Wil je in korte tijd je kennis over een bepaald onderwerp op peil brengen of doorgroeien in je werk? Of wil je je specialiseren zonder een hele bachelor te volgen? Dat kan met een focusprogramma. Wij hebben drie cursussen uit de bachelor rondom een specifiek onderwerp voor je gebundeld. En mocht je later toch nog de bacheloropleiding willen gaan volgen, dan mag je de certificaten hier inbrengen. Precies zoals jij dit wilt.


Wat leer je in deze opleiding?

Dit focusprogramma richt zich in drie cursussen op de basis van de milieuwetenschappen. Je leert welke biologische en chemische processen zich afspelen binnen de aarde en ons milieu. En hoe menselijke activiteiten deze processen in water, bodem en atmosfeer beinvloeden. Op basis van wetenschap krijg je antwoord op vragen als: Wat gebeurt er in onze atmosfeer door uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen? Hoe kan het dat de biodiversiteit zo snel achteruitgaat? Waarom heeft Nederland zo’n groot stikstofprobleem? Je krijgt een goed inzicht in oplossingen voor klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken. Tot slot leer je wetenschappelijke studies en rapporten over dit thema interpreteren en duiden.
 
 
 
 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Wil jij weten hoe het precies zit met klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en andere gevolgen van milieuvervuiling? En goed beslagen ten ijs komen in het debat over milieu- en duurzaamheidsvraagstukken? Dan is dit focusprogramma zeker iets voor jou. Voor dit programma gelden geen toelatingseisen.

Waarom het focusprogramma Aarde en Duurzaamheid?

 
 • Snel en gericht kennis opdoen:
  spijker je kennis bij of groei door in je werk
 • Flexibel en modulair:
  combineer drie interessante cursussen uit de bachelor zonder een hele opleiding te volgen
 • Erkend en waardevol:
  breng je certificaten in als je later de volledige bachelor wil volgen
 • Actueel en relevant:
  over de grote milieuvraagstukken van vandaag
Letty Kok

Studieadviseur

’Wil je als kritisch expert feiten en fabels in het milieu- en duurzaamheidsdebat onderscheiden? En constructief meewerken aan de verduurzaming van onze maatschappij? Dan is ons focusprogramma Aarde en duurzaamheid precies wat je nodig hebt. We helpen je graag op weg!’

Dit focusprogramma bestaat uit de volgende cursussen uit onze bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen. 
  
In de cursus Aarde, mens en milieu 1 (NB0112) maak je kennis met de basisprincipes van de natuurwetenschappen die betrekking hebben op verschillende onderdelen van het aardse milieu. Je leert over bodem, continentale wateren, oceaan en atmosfeer, energiestromen in de biosfeer, stofkringlopen, en ecosystemen en adaptatie. Zo krijg je meer inzicht in de vraag hoe dit milieu leven mogelijk maakt.

De cursus Aarde, mens en milieu 2 (NB0212) gaat over de invloed van de mens op het systeem aarde (water, bodem en atmosfeer). Maar ook over activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling en het oplossen van milieuproblemen (milieubeleid, milieutechnologie, duurzame productie van energie en voedsel). Je leert een verband te leggen tussen de oorzaken van de ecologische en de maatschappelijke problemen, hun impact op mens en milieu en de antwoorden die de maatschappij erop formuleert. 

In de cursus Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling (NB1212) ga je dieper in op het begrip duurzame ontwikkeling en op de rol van milieuwetenschappelijke kennis bij maatschappelijke vraagstukken op dit terrein. De betekenis van duurzame ontwikkeling als concept en als strategie voor maatschappelijke verandering. En op de rol die (milieu-) wetenschappelijke kennis kan spelen in de maatschappelijke arena. 

Opbouw

Je kunt ervoor kiezen om het programma af te ronden binnen een half jaar. Hierbij bestudeer je meerdere cursussen tegelijkertijd. Als je liever de cursussen na elkaar wilt volgen, dan kun je het programma binnen een jaar afronden.
 

Studieduur

Elke bachelorcursus heeft een omvang van 5 studiepunten. Dit betekent dat je voor elke cursus moet rekenen op 140 uur studie, dus in totaal 420 uur. Je kunt het hele focusprogramma binnen een halfjaar tot een jaar afronden. Hierbij gaan we uit van 13 tot 20 uur studie per week. 
Voor elke cursus geldt een inschrijfduur van 12 maanden.

Academisch studeren op jouw manier

Een focusprogramma kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten. Via de online leeromgeving heb je contact met medestudenten en docentenFlexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

De cursussen hebben vaste startmomenten (zie Opbouw). In het jaarrooster staat wanneer de cursus start en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Bij elke cursus zijn er een aantal online begeleidingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten en in de online leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docenten. Vier keer per jaar is er een themadag in het studiecentrum Utrecht. Hier kun je medestudenten ontmoeten en te discussiëren over diverse onderwerpen binnen het vakgebied. 

Tentaminering

Je sluit iedere cursus af met een tentamen. Hiervoor ontvang je een certificaat. 
•    NB0112 Aarde, mens en milieu 1: digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.
•    NB0212 Aarde, mens en milieu 2: digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en openvragen en een DPSIR-opdracht over een zelf te kiezen milieuprobleem. 
•    NB1212 milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling: eindversie van het paper dat je gaandeweg de cursus hebt geschreven. 
Voor elke cursus heb je drie tentamenkansen binnen de inschrijvingstermijn van 12 maanden. 
Let op: voor elk tentamen meld je je apart aan. Aanmelden voor de cursus leidt dus niet automatisch tot inschrijven voor het tentamen.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen, tentamens en je studiepad bekijken. Via de online leeromgeving heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Aanmelden

Je kunt je je online aanmelden (knop Aanmelden). Nadat je een account hebt aangemaakt in MijnOU krijg je een studiepad. Hier meld je je vervolgens per cursus aan.  
Alle cursussen hebben een vast startmoment. We adviseren je aan om je aan te melden tot twee weken voor aanvang van de cursus, zodat je op tijd het studiemateriaal in huis hebt. Je kunt je tot uiterlijk één dag voor de start van de cursus aanmelden. Aanmelden na het startmoment is niet meer mogelijk.  

Starten

Dit focusprogramma wordt aangeboden vanaf 1 september 2024. Vervolgens kun je in elk kwartiel starten.

Voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig, maar wel algemene kennis op havo/wvo-niveau. Het is belangrijk dat je de Nederlandse maar ook de Engelse taal goed beheerst.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je gewoon starten.

Vrijstelling

Een focusprogramma heeft een relatief kleine omvang. Daarom verlenen wij géén vrijstelling op grond van elders behaalde studieresultaten voor één of meer cursussen binnen het programma. 
Je kunt wel vrijstelling aanvragen als je een bachelor- of masteropleiding wilt volgen.  

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten. Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.

Diploma

Als je alle certificaten hebt behaald van de cursussen van dit focusprogramma, kun je een Verklaring Focusprogramma aanvragen. Dit betekent dat je kennis op het desbetreffende terrein op academisch bachelorniveau ligt.  
 

Doorgaan met de bacheloropleiding

Heb je de smaak te pakken gekregen en heb je zin om meer te leren? Het focusprogramma geeft je ook een vliegende start voor de bachelor Milieu-natuurwetenschappen. Je hebt namelijk al een kwart van de propedeuse afgerond, want je mag de behaalde certificaten inbrengen in het programma van de bachelor!

Waardering

Het focusprogramma Aarde en duurzaamheid is onderdeel van onze bachelor Milieu-natuurwetenschappen. Deze bacheloropleiding kreeg van de Keuzegids 2023 het predicaat 'Topopleiding'. De opleiding behoort hiermee, volgens de definitie in de Keuzegids, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. 

Contact

Met vragen over de opleiding kun je terecht bij de studieadviseurs Simone Vijgen en Letty Kok.