Practicum ontwerpen en implementeren

Practicum ontwerpen en implementeren
Informatica | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB1202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het practicum bestaat uit een casusbeschrijving, gevolgd door vijf taken. De casus gaat over het ontwikkelen van een managementinformatiesysteem voor een landelijk opererende organisatie, Prik2Go, waar mensen terecht kunnen voor vaccinaties. Met behulp van het managementinformatiesysteem moet onderzocht kunnen worden of er vestigingen zouden moeten sluiten of juist geopend moeten worden.

In taak 1 ontwerpt u aan de hand van een use case een deel van het managementinformatiesysteem. Specifieke functionaliteiten van het systeem worden geanalyseerd en gemodelleerd volgens het Unified Process.
In taak 2 analyseert u de bestaande gegevens met behulp van SQL. Dit is een toepassing van de stof uit het vak Relationele databases. U specificeert zelf (complexe) queries en implementeert en test deze.
In taak 3 implementeert u in Java het deel van het systeem dat u in taak 1 heeft ontworpen. In taak 4 werkt u een tweede use case uit en ten slotte breidt u in taak 5 het systeem van taak 3 verder uit.

Leerdoelen
Het doel van deze cursus is dat u kennis, inzichten en vaardigheden die u in diverse cursussen van de propedeuse heeft opgedaan, geïntegreerd toepast op een casus. Van u wordt verwacht dat u:
- complexe queries kunt opstellen om een database te bevragen
- aantoont over de volgende vaardigheden te beschikken: analyseren, modelleren, ontwerpen, programmeren en evalueren van een klein objectgeoriënteerd informatiesysteem met een onderliggende database volgens een (R)UP aanpak, vanaf het opstellen van de functionele specificaties tot en met het opleveren, inclusief het testen van de software
- taken binnen een gestelde tijd realiseert.

Naast het integreren van kennis uit de cursussen waarin analyseren, ontwerpen en programmeren centraal staat, besteedt u in dit practicum aandacht aan de kwaliteit van software. We vragen u uw code van documentatie te voorzien, te zorgen voor leesbare code (bijvoorbeeld door betekenisvolle namen te gebruiken, korte methoden te schrijven en hulpmethoden op te nemen), en te testen, zowel op het niveau van klassen door middel van JUnit testen als op het niveau van een hele applicatie door middel van integratietesten.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus kan pas nadat u de bij 'Voorkennis' genoemde cursussen heeft afgerond via een certificaat of vrijstelling én als u daarnaast bent ingeschreven voor alle overige cursussen uit de propedeuse van de bachelor Informatica conform uw online studiepad heeft afgerond, dan wel heeft vrijgesteld gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven (en u al die cursussen grotendeels bestudeerd heeft).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt tweemaal per academisch jaar aangeboden. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis

Aan dit practicum kan worden deelgenomen als u kennis heeft van:
1. Relationele databases (IB0302; of diens voorgangers)
2. Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (IB1002; of diens voorgangers)
3. Objectgeoriënteerd programmeren (IB1102; of diens voorgangers)
4. Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren (IB0902; of diens voorgangers).

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tweemaal per jaar via de elektronische klas Collaborate Ultra.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. A. Hommersom
1. wo 18-11-2020 / 19.00-21.00 uur
2. wo 25-11-2020 / 19.00-21.00 uur
3. wo 09-12-2020 / 19.00-21.00 uur
4. wo 23-12-2020 / 19.00-21.00 uur
5. wo 13-01-2021 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. A. Hommersom
1. wo 28-04-2021 / 19.00-21.00 uur
2. do 06-05-2021 / 19.00-21.00 uur
3. wo 19-05-2021 / 19.00-21.00 uur
4. wo 02-06-2021 / 19.00-21.00 uur
5. wo 16-06-2021 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. A. Hommersom, dhr. dr. ir. H. Passier, dhr. dr. E. Rahimi en mw. dr. N. van Vugt-Hage.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Via de digitale leeromgeving worden het cursusmateriaal en de bouwstenen aangeleverd.

Mediagebruik

Bij de cursus hoort een cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar actuele studie-informatie, aanvullend cursusmateriaal, programmatuur en voorzieningen voor communicatie en discussie met docenten en medestudenten.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.