Practicum ontwerpen en implementeren

Practicum ontwerpen en implementeren

  • Informatica
  • IB1202
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Het practicum bestaat uit een casusbeschrijving, gevolgd door vijf taken. De casus gaat over het ontwikkelen van een managementinformatiesysteem voor een landelijk opererende organisatie, Prik2Go, waar mensen terecht kunnen voor vaccinaties. Met behulp van het managementinformatiesysteem moet onderzocht kunnen worden of er vestigingen zouden moeten sluiten of juist geopend moeten worden.

Taak 1 bestaat uit een aantal vragen waarin je gevraagd wordt om te reflecteren over de relevante stof uit de voorkenniscursussen Objectgeoriënteerd programmeren, Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen en Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren. Deze taak is bedoeld om kennis op te frissen uit deze propedeusecursussen en je voor te bereiden op vervolgtaken.

In taak 2 ontwerp je aan de hand van een use case een deel van het managementinformatiesysteem. Specifieke functionaliteiten van het systeem worden geanalyseerd en gemodelleerd volgens het Rational Unified Process (RUP).

In taak 3 analyseer je de bestaande gegevens met behulp van SQL. Dit is een toepassing van de stof uit het vak Relationele databases. Je specificeert zelf (complexe) queries en implementeert en test ze.

In taak 4 implementeer je in Java het deel van het systeem dat je in taak 2 hebt ontworpen.
In taak 5 werk je aan een tweede use case. Net zoals bij taak 2 maak je weer een analyse en een ontwerp en vervolgens implementeer je de use case in Java.

Leerdoelen
Het doel van deze cursus is dat je kennis, inzichten en vaardigheden die je in diverse cursussen van de propedeuse hebt opgedaan, geïntegreerd toepast op een casus.
Na bestudering van deze cursus kun je:
- complexe queries opstellen om een database te bevragen,
- aantonen dat je over de volgende vaardigheden beschikt: analyseren, modelleren, ontwerpen, programmeren en evalueren van een klein objectgeoriënteerd informatiesysteem met een onderliggende database volgens een (R)UP aanpak, vanaf het opstellen van de functionele specificaties tot en met het opleveren, inclusief het testen van de software,
- taken binnen een gestelde tijd realiseren.

Naast het integreren van kennis uit de cursussen waarin analyseren, ontwerpen en programmeren centraal staan, besteed je in dit practicum aandacht aan de kwaliteit van software. We vragen je jouw code van documentatie te voorzien, te zorgen voor leesbare code (bijvoorbeeld door betekenisvolle namen te gebruiken, korte methoden te schrijven en hulpmethoden op te nemen), en te testen, zowel op het niveau van klassen door middel van JUnit-testen als op het niveau van een hele applicatie door middel van integratietesten.

Ingangseisen

Voor deze cursus is het absoluut noodzakelijk dat je voldoende voorkennis hebt op het gebied van relationele databases, objectgeoriënteerd programmeren en objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen. Een goede manier om hieraan te voldoen is door het geheel afronden van bovengenoemde cursussen (voorkennis) vóórdat je start met deze cursus IB1202.

Het is echter ook mogelijk de juiste voorkennis te hebben door vrijstellingen en/of werkervaring, of doordat je een of meer van de genoemde cursussen wel beheerst maar nog niet aan het tentamen bent toegekomen.

In onze ervaring blijkt vooral het onvoldoende beheersen van OOAO (IB1002) tot problemen te leiden bij POI, maar ook je vaardigheden op het gebied van objectgeoriënteerd programmeren en het schrijven van SQL-query's moeten echt op voldoende niveau zijn. Als je inschrijft voor POI zonder dat je over de benodigde voorkennis beschikt, is het je eigen verantwoordelijkheid om die op voldoende niveau te krijgen vóórdat de cursus start.

Tijdens de cursus is daar geen tijd voor, vanwege de deadlines voor de 5 opdrachten (taken die moeten worden ingeleverd: aan het eind van week 1 (algemene voorkennis, Taak 1), week 3 (OOAO, Taak 2), week 5 (RDB, Taak 3), week 7 (OP&GOP, Taak 4) en week 10 (OP&RDB en OOAO&GOP, Taak 5).
Voor Taak 4 heb je echt de feedback op Taak 2 nodig en voor Taak 5 echt de feedback op Taken 2 en 4, maar de Taken 1 en 3 kun je al eerder doen als je wilt.

Bij onvoldoende voorkennis zijn er geen mogelijkheden voor extra begeleiding of restitutie van het collegegeld.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2024.

Deze cursus start 28 april 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 13 april 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 april 2025.De cursus wordt tweemaal per academisch jaar aangeboden. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis

Aan dit practicum kan worden deelgenomen als je kennis hebt van:
1. relationele databases (IB0302; of diens voorgangers), RDB
2. objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (IB1002 of diens voorgangers), OOAO
3. objectgeoriënteerd programmeren (IB1102 of diens voorgangers), OP
4. geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren (IB0902 of diens voorgangers).GOP

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online begeleiding.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleiders: dhr.dr. E. Rahimi en dhr.dr.ir. H. Passier
1. do 21-11-2024 / 19.00-21.00 uur
2. do 28-11-2024 / 19.00-21.00 uur
3. do 12-12-2024 / 19.00-21.00 uur
4. do 09-01-2025 / 19.00-21.00 uur
5. do 23-01-2025 / 19.00-21.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleiders: dhr.dr. E. Rahimi en dhr.dr.ir. H. Passier
1. do 01-05-2025 / 19.00-21.00 uur
2. do 08-05-2025 / 19.00-21.00 uur
3. do 22-05-2025 / 19.00-21.00 uur
4. do 05-06-2025 / 19.00-21.00 uur
5. do 19-06-2025 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Via de online leeromgeving worden het cursusmateriaal en de bouwstenen aangeleverd.

Mediagebruik

Bij de cursus hoort een cursussite in de online leeromgeving Brightspace. Je vindt daar actuele studie-informatie, aanvullend cursusmateriaal, programmatuur en voorzieningen voor communicatie en discussie met docenten en medestudenten.

Digitale leeromgeving

Als student kun je, na inschrijving, via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.