Afstudeerproject

Afstudeerproject
Informatica | 15 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB9906
Prijsindicatie € 972
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Binnen deze cursus voert u, individueel of in teamverband, een afsluitend informaticaproject voor de bacheloropleiding uit. Doordat uw project een onderdeel is van een onderzoeksproject van een Informatica-onderzoeker, draagt u (in)direct bij aan dit onderzoek. U neemt kennis van de onderzoekcontext van het project en uw resultaten dragen bij aan de resultaten van het onderzoek.

Onderzoekers verbonden aan de faculteit Bètawetenschappen dienen projectvoorstellen in. Als student kunt u vooraf aan de kick-off bijeenkomst deze voorstellen bekijken. Tijdens de kick-off bijeenkomst vormen de studenten teams van 2 a 3 personen en kiezen als team een project uit.

In het project levert u, in teamverband maar ook persoonlijk, een integraal bewijs van vakmanschap dat beoordeelbaar is op kwaliteit. Voor een belangrijk deel is het project een integratie van eerder verworven (academische) kennis en vaardigheden, en past u methoden en technieken toe. Het project is complex genoeg om het niveau van bachelor te toetsen. Het project is vakspecifiek en breed genoeg om de graad (bachelor informatica) te rechtvaardigen. De beoordeling is zodanig geïnstrumenteerd dat een acceptabel minimum academisch bachelorniveau bij slagen wordt gegarandeerd. U doet verslag van uw projectresultaat, van de plaats ervan in het onderzoek en van de bijdrage aan het onderzoek in een scriptie. In een persoonlijk hoofdstuk beschrijft u het resultaat van een verdiepende studie op academisch verantwoorde wijze naar een belangrijk aspect van het project.

U stelt zich bij zo'n project ten doel om uw bachelorcurriculum succesvol af te ronden. Alle 'verplichte' vakinhoudelijke zaken zijn aan de orde geweest. Eventueel is ook op het gebied van keuzevakken de individuele profilering afgerond en zijn algemene academische en vakgebiedspecifieke competenties aan de orde geweest. In het Afstudeerproject bachelor informatica leert u de verschillende competenties (academische en vakinhoudelijke competenties) te integreren. Daartoe doorloopt u een proces dat voldoende lijkt op wat de beroepspraktijk zal vragen. Dit speelt zich af binnen een beschermende leersituatie, waarbij u begeleid wordt door een docent/onderzoeker. In het project wordt u in staat gesteld uw academisch werk- en denkniveau te tonen. Hoewel dit expliciet geen 'meesterstuk' kan zijn, heeft het wel de kenmerken daarvan; u kunt aan de 'wereld' laten zien dat u het niveau van bachelor Informatica heeft bereikt. U hebt als student dus iets in handen, ofwel in portefeuille, waarmee een huidige en/of toekomstige werkgever, maar ook een docent bij een vervolgstudie de betekenis en kwaliteit van de graad kan beoordelen.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus is nieuw. Aanmelden kan vanaf 15 juni 2017. Deze cursus vervangt de cursus T61327 - Afstudeerproject bachelor informatica waarvoor u nog tot 30 september 2017 kunt aanmelden.

Ingangseisen

Aanmelden voor en deelnemen aan het Afstudeerproject (IB9906) kan pas nadat u alle overige cursussen van de bacheloropleiding Informatica, inclusief Voorbereiden afstuderen, conform uw online studiepad heeft afgerond dan wel vrijgesteld heeft gekregen dan wel als u daarvoor bent ingeschreven of na toestemming van de examinator.

Toelichting aanmelden

Na het aanmelden voor de cursus moet u zich direct aanmelden bij de examinator van deze cursus.

Voorkennis

U bouwt voor het succesvol afronden van deze cursus voort op de eerder in de bacheloropleiding verworven kennis en vaardigheden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

U krijgt een docent/onderzoeker toegewezen die uw projectteam ondersteunt bij de uitvoering van het project. Verder kunt u gebruikmaken van consulenten op specifieke deelgebieden.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 1 - begeleider: mw. prof.dr. T. Vos
vr 04-09-2020 / ntb
Kwartiel 2 - begeleider: mw. prof.dr. T. Vos
za 21-11-2020 / ntb
Kwartiel 3 - begeleider: mw. prof.dr. T. Vos
vr 12-02-2021 / ntb
Kwartiel 4 - begeleider: mw. prof.dr. T. Vos
za 01-05-2021 / ntb

Docenten

Mw. prof. dr. T. Vos en dhr. dr. ir. H. Passier.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Scriptie.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een website in de digitale leeromgeving en het boek Praktisch projectmanagement.
In de digitale leeromgeving moet u zich voorstellen aan uw medestudenten en de staf.

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar actuele studie-informatie, aanvullend cursusmateriaal en voorzieningen voor communicatie en discussie met docent en medestudenten. Er wordt zo nodig een afzonderlijke werkruimte beschikbaar gesteld waarbinnen u documenten uit kunt wisselen en waarbinnen u prototypes kunt ontwikkelen en beschikbaar stellen.