Master Environmental Sciences (MSc)

SG24-25_NW_MAES_SG_2425_head_large.jpg

Master Environmental Sciences (MSc)

 • Natuurwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Wil je bijdragen aan het oplossen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken en zo meewerken aan een betere, duurzame wereld? De Master Environmental Sciences van de Open Universiteit leidt je op tot een kritische en academisch geschoolde milieuprofessional.


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert milieuvraagstukken te analyseren en waar mogelijk oplossingen aan te dragen. Daarbij verzamel je wetenschappelijke kennis, inzichten en methodes en leer je deze ook toe te passen in de maatschappelijke praktijk. Denk hierbij onder meer aan kennis omtrent fysieke veranderingen in het milieu, het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe beleids- of beheersplannen en inzicht in de relatie mens-omgeving vanuit gezondheidsoogpunt.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Wil jij bijdragen aan het oplossen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken en daarbij ook een mastergraad behalen? Dan is deze master zeker interessant voor jou.

Milieu en natuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Nathalie ter Hoeve

student

'Met de combinatie van Gezondheidswetenschappen en Environmental Sciences hoop ik écht de link te kunnen leggen tussen gezondheid en milieu. We weten dat de omgeving van groot belang is voor het welzijn van mensen en ik denk dat we daar als samenleving nog veel winst kunnen behalen.' Lees hier haar verhaal.

Opzet

 
De masteropleiding bestaat uit een inleidend blok van 15 studiepunten, een thematisch blok van 15 studiepunten en een afstudeerblok van 30 studiepunten. Het inleidend blok bestaat uit twee verplichte cursussen die zijn gericht op het opdoen van algemene kennis, inzichten en vaardigheden.   
 
De cursus Environmental Issues: Crossing Boundaries between Science, Policy and Society geeft een overzicht van de concepten en methoden die relevant zijn voor de milieuwetenschappen. Het aanpakken van duurzaamheidsvraagstukken als interactieproces tussen wetenschap, beleid en maatschappij. Je krijgt inzicht in de complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken, verschillende perspectieven, belangen en actoren die een rol spelen, en leert om te reflecteren op jouw eigen rol als expert. De tweede inleidende cursus, Research Methods in Environmental Sciences, gaat over het selecteren, toepassen, beoordelen en integreren van natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke methodes voor data-verzameling en data-analyse die van belang zijn bij het onderzoeken van complexe milieuvraagstukken.  

In het thematisch blok, dat bestaat uit de verplichte cursus The Science of Environmental Change van 7,5 EC en een individueel keuzeblok van 7,5 EC ga je je inhoudelijk voorbereiden op het onderwerp van je MSc Thesis.  
In de cursus The Science of Environmental Change, staat het verwerven van natuurwetenschappelijke kennis over de manier waarop factoren zoals bevolkingsgroei en vervuiling, ecologische systemen en menselijke samenlevingen beïnvloeden centraal, met specifieke aandacht voor klimaatverandering.  
In het keuzeblok kun je kiezen uit de cursussen Environmental Governance in Times of Global Change, Environmental Health Sciences of onderwijs elders. 
 
In de cursus Environmental Health Sciences (7,5 EC) worden vraagstukken op het gebied van milieu en gezondheid inhoudelijke en methodologische verder uitgediept. Met als kapstok het klassieke risicobeoordelingsmodel waaraan verschillende aspecten van de gezondheidsrisicoanalyse worden opgehangen. Deze cursus is vooral interessant wanneer je affiniteit hebt met milieu­ en gezondheidsvraagstukken. 
De cursus Environmental Governance in Times of Global Change (7,5 EC) geeft je een theoretische basis én een overzicht van beleidsontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Met specifieke aandacht voor vraagstukken en beleid op het gebied van klimaat en energie, transport en mobiliteit, landbouw, biodiversiteit, en duurzame productie en consumptie. De betreffende beleidsterreinen worden beschreven en geanalyseerd, en geïllustreerd met korte casestudies. Daarnaast leer je om kritisch te reflecteren op toekomstige uitdagingen. 
 
In het afstudeerblok vormen de cursussen Research Proposal en de MSc Thesis samen een coherent geheel waarin je leert om een onderzoek op te zetten, uit te voeren en hier met vakgenoten over te communiceren. Het kiezen van een geschikt onderwerp voor je MSc Thesis is een belangrijke stap: hiermee geef je een persoonlijke inkleuring aan jouw studie. Uit ervaring weten we dat deze keuze vaak bepalend is voor het verdere verloop van je loopbaan binnen het werkveld.   
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit cursussen, die verdeeld zijn over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Op het afstudeertraject na hebben alle cursussen een vast startmoment. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt deze af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Met het afstudeertraject kun je op ieder moment starten, mits je aan de ingangseisen voldoet. In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur ook mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoelang je over de opleiding doet, is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 
 

Academisch studeren op jouw manier

De master Environmental Sciences kun je goedcombineren met je baan en sociale activiteiten. Je bestudeert het studiemateriaal binnen de online leeromgeving en maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en je hebt (online) contact met medestudenten en docenten. Zo worden er regelmatig groepsactiviteiten georganiseerd, zoals themadagen (op zaterdagen in Utrecht), masterclasses, (online) colleges en online thesiskringbijeenkomsten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is.  

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding voornamelijk via de online leeromgeving. Naast de online begeleiding en de online leeromgeving worden de meeste cursussen begeleid op één van onze vier themadagen.  
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseurs. Vragen over de inhoud van een cursus of het tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus. 

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. Bij elke cursus heb je binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden drie tentamenkansen.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je online begeleiding. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Elk jaar zijn er themadagen in studiecentrum Utrecht waar je docenten en medestudenten kunt ontmoeten. Je kunt ook tentamens afleggen in onze andere studiecentra. In Amsterdam, Eindhoven, Parkstad Limburg (Heerlen), Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle en de Vlaamse studiecentra kun je ook het (fysieke) studiemateriaal inzien.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de masteropleiding, dan houden wij vooraf graag een kennismakings- en adviesgesprek met jou. Aanvragen van dit gesprek kan hier. Zodra je aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met je op om een afspraak in te plannen. Tijdens het gesprek kijken we eerst of je op basis van jouw vooropleiding kunt worden toegelaten tot de master. Na je toelating bespreken we in overleg en op basis van jouw specifieke situatie een optimaal studiepad op maat.  

Starten

De opleiding start in september en februari. Een adviesgesprek aanvragen kan het hele jaar. 

Toelating

Heb je een bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een studieadvies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot de premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor het volgen van een master. Na afronding van de premaster ben je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen. 

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar.De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de Master Environmental Sciences op zak ben je officieel een Master of Science (MSc), een internationaal erkende titel. Je hebt je ontwikkeld tot een kritische en goed uitgeruste milieuprofessional die bijvoorbeeld aan de slag kan als bedrijfsmilieuadviseur, milieuconsultant, milieubeheerder, beleidsmaker of wetenschappelijk onderzoeker. Iemand die de verzamelde kennis kan toepassen bij het oplossen van diverse milieuvraagstukken en het realiseren van een duurzame samenleving.  

Titel

Na afronding mag je de titel Master of Science (MSc) in Environmental Sciences voeren. 

Waardering

De masteropleiding Environmental Sciences is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Accreditatie is nodig om officieel diploma’s te mogen verstrekken.  
In de Keuzegids Universiteiten 2023 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten. 

Contact

Met vragen over de opleiding kun je terecht bij de studieadviseurs Simone Vijgen en Letty Kok.