Master Kunst- en cultuurwetenschappen

SG24-25_CW_MAKC_SG_2425_head_large.jpg

Master Kunst- en cultuurwetenschappen

 • Cultuurwetenschappen
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Arts (MA)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • 4e plaats beste opleiding volgens de NSE 2024!
 • Academisch jaar 2024-2025
Ben je een echt cultuurdier en wil je alles weten van cultuur- en kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie? De master Kunst- en cultuurwetenschappen van de Open Universiteit komt niet alleen tegemoet aan je gezonde nieuwsgierigheid, maar leidt je tegelijk op tot een kritische en academisch geschoolde cultuurprofessional.


Wat leer je in deze opleiding?

Je krijgt alle noodzakelijke bagage om je te ontwikkelen tot een zelfstandig opererend en kritisch onderzoeker. Iemand met een hoog academisch denk- en werkniveau, die in staat is om cultuurwetenschappelijke vraagstukken zelfstandig en kritisch te analyseren. Je leert vakliteratuur te bestuderen en te beoordelen. Ook zet je zelf onderzoek op en voert dit uit, waarna je op wetenschappelijke wijze rapporteert over het onderzoek en de resultaten.

Kunst en cultuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Arts (MA)
Durk Slager

student

'Het voordeel van de Open Universiteit is: ik kan er zelf mijn planning maken en zelf mijn tijd indelen. Want uiteindelijk is het vooral discipline houden: ook als je een keer geen zin hebt om te studeren, moet je toch doorzetten.' Lees hier zijn verhaal.

Onze samenleving kent talrijke discussies die alleen goed te begrijpen zijn wanneer je aandacht hebt voor de dynamische rol die cultuur daarin speelt. Denk hierbij aan verdeeldheid over omstreden erfgoed, vraagstukken op het gebied van diversiteit en inclusie en digitale transformaties. De masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen biedt academische verdieping als het gaat om dergelijke urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken. 
 
De samenleving heeft behoefte aan specialisten die een wezenlijk verschil maken. Daarom leren we je binnen de opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen culturele en maatschappelijke kwesties te analyseren met een wetenschappelijke blik zodat je een scherpe opinie kunt vormen. Vervolgens krijg je de tools aangereikt om zélf een actieve bijdrage aan discussies rond deze vraagstukken.  
 
Je krijgt bijvoorbeeld inzicht in de gevolgen van digitalisering op de culturele dynamiek, waardoor je kunt inspelen op de hedendaagse verschuivingen in de kunsten, cultuur en maatschappij. Je maakt kennis met het concept interculturaliteit, leert dit toe te passen op diversiteits- en inclusiebeleid in zowel de publieke als de private sector, en ontwikkelt strategieën om valkuilen te vermijden. Je wordt je bewust van de kracht van collectieve beeldvorming. Je exploreert hoe we door de tijd heen nadenken over een leefbare toekomst. Daarbij word je getraind in het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Bovendien leer je de resultaten van dergelijk onderzoek toe te passen in een professionele context en te vertalen in begrijpelijke taal voor een breed publiek. 
 
Of je nu wordt gedreven door ervaringen uit het werkveld (cultuur- of erfgoedsector, gezondheidsdomein, onderwijs of beleidssector) of persoonlijke interesse, de mastertracks van de opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen van de Open Universiteit bieden theoretische, praktische en kritische handvatten voor een interdisciplinaire en open houding. Die brede basis en open blik neem je mee in je dagelijks handelen. 
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

Deze veelzijdige masteropleiding biedt twee verschillende mastertracks aan, elk met een omvang van 60 studiepunten. Beide tracks bestaan uit verschillende cursussen. De afronding van elke track omvat een zelfstandig uitgevoerd afstudeeronderzoek binnen een van de drie tracks/programma’s, dat resulteert in een masterscriptie. Op het behaalde masterdiploma staan zowel de overkoepelende opleiding ‘Kunst- en cultuurwetenschappen’ als de gekozen mastertrack duidelijk vermeld. 
 
Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Met deze structuur kun je vooraf een realistisch studieplan maken.   
De mastercursussen (5 of 7,5 studiepunten) zijn meestal ingedeeld in blokken van twee kwartielen (21 weken met aansluitend een tentamenweek). Onze introductiecursus Denken over cultuur heeft een omvang van 5 studiepunten, start twee keer per jaar en wordt binnen één kwartiel aangeboden.  
Bijna alle cursussen hebben een vast startmoment. Alleen de cursus Cultuurwetenschappen in de publieke arena is variabel, met deze cursus kun je elk moment starten. In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Voor de afronding van de master (onderzoeksplan en de masterscriptie) kun je zelf bepalen wanneer je begint.
 
Track 1. Kunst, cultuur en samenleving
De mastertrack Kunst, cultuur en samenleving biedt een breed cultuurwetenschappelijk perspectief en leert je je vraagstukken op het gebied van de kunsten en cultureel erfgoed te analyseren en scherp te stellen. Enerzijds leer je onderwerpen te plaatsen in een brede culturele context, anderzijds reflecteer je kritisch op de culturele aannames die aan maatschappelijke debatten ten grondslag liggen. Met behulp van concepten uit de filosofie, kunst- en cultuurgeschiedenis en letterkunde verdiep je zo je inzicht in kunst, cultuur en samenleving. 
 
Track 2. Diversiteit en inclusie 
Deze mastertrack bereidt je voor om op een wetenschappelijk onderbouwde en verantwoordelijke wijze te reflecteren op diversiteit en inclusie en de daaruit voortvloeiende veranderingsprocessen. Hierbij hanteer je een brede definitie van diversiteit, waarbij het zowel gaat om gender, seksuele en etnische identiteit, maar ook om neurodiversiteit, psychische problematiek en sociale klasse. Het begrijpen van dergelijke vraagstukken vereist een intersectionele aanpak, waarbij wordt onderzocht hoe verschillende sociale verschillen en ongelijkheden elkaar overlappen en samenhangen. 
Deze track heeft een uniek interdisciplinair karakter en werkt samen met de Faculteiten Psychologie, Rechtswetenschappen en Managementwetenschappen. 
 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Vertragen en versnellen is in overleg met onze studieadviseurs mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. Je kunt starten met de opleiding in september en februari. 

Academisch studeren op jouw manier

De master Kunst- en cultuurwetenschappen kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert waar en wanneer jij wilt. Maar het studietempo is strak: een goede planning is daarom noodzakelijk. 
Je kunt zelf kiezen hoeveel cursussen je per jaar volgt. Om je te helpen met je planning zijn er temposchema’s beschikbaar. Maak daarvoor met onze studieadviseur een planning op maat. Samen bekijk je jouw meest ideale studietraject, rekening houdend met jouw persoonlijke situatie.

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, via de online leeromgeving en tijdens de (verplichte) bijeenkomsten. Voor de onderzoekspractica gaat het (meestal) om drie verplichte bijeenkomsten. Afhankelijk van de activiteiten zijn het fysieke of virtuele bijeenkomsten. De studie is weliswaar vooral online, maar er zijn meerdere gelegenheden waarop je medestudenten en docenten (al dan niet fysiek) kunt ontmoeten. Zo wordt jaarlijks een landelijke dag cultuurwetenschappen georganiseerd voor alle studenten, alumni en belangstellenden met lezingen en activiteiten rondom een bepaald thema. Via de online leeromgeving heeft iedere cursus een discussieforum waar je vragen kunt stellen aan medestudenten en de docenten. De docenten zijn ook per mail of telefonisch (op afspraak) bereikbaar. 

Tentaminering

Je sluit elke mastercursus af met een schriftelijk werkstuk. Binnen de inschrijfduur van twaalf maanden mag je de eindopdracht twee maal herkansen.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je online aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via de online leeromgeving vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, worden begeleidingsbijeenkomsten gehouden, kun je studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken.

Starten

Wil je je aanmelden voor de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen, dan houden wij vooraf graag een kennismakings- en adviesgesprek met je. Zodra jouw aanvraag door ons is ontvangen, neemt een van onze studieadviseurs contact met je op om een afspraak in te plannen. Tijdens het gesprek kijken we eerst of je op basis van jouw vooropleiding kunt worden toegelaten tot de master. Is dat zo, dan bespreken we in overleg en op basis van je specifieke situatie een optimaal studiepad. Je krijgt dan ook informatie over de toelatingsprocedure en een inschatting van de studiekosten. 
De opleiding start in september en februari. Een adviesgesprek aanvragen kan het hele jaar.

Toelating

Heb je onze bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen afgerond (of de bachelor Algemene cultuurwetenschappen bij een andere universiteit), dan kun je automatisch doorstromen naar onze masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. Ook als je een andere wo-opleiding binnen de Geesteswetenschappen hebt afgerond, word je direct toegelaten tot onze master. Vraag hiervoor een advies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een wo-opleiding buiten de Geesteswetenschappen afgerond, dan kom je in aanmerking voor een premaster. Die premaster heeft een omvang van 15 studiepunten en bestaat uit twee academische vaardigheidscursussen. Na afronding van deze premaster word je tot onze masteropleiding toegelaten. We adviseren je ook in dit geval een advies aan te vragen.

Vrijstelling

Je krijgt alleen een vrijstelling voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus op wo-masterniveau elders gevolgd en succesvol hebt afgesloten. Daarbij moeten ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus volledig overeenkomen met de CW-mastercursus.

Collegegeld


Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar.   De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de master Kunst- en cultuurwetenschappen op zak ben je niet alleen een cultuurwetenschapper met een Master of Arts (MA), een internationaal erkende titel op zak. Je kunt aan de slag in culturele en maatschappelijke organisaties en erfgoedinstellingen, diverse staf- en beleidsfuncties bij de overheid, in het onderwijs, de journalistiek of voorlichting. Je beheerst de ‘taal van de cultuur’ en kunt deze op professionele wijze toepassen in het werkveld. Tegelijk ben je in staat zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren binnen de cultuurwetenschappen. Ben je vrijwilliger, freelancer of zzp’er en werkzaam in de culturele sector, dan kan de masteropleiding een opstap zijn naar vast of betaald werk in de sector. 

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten 2024 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten.

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de master Kunst- en cultuurwetenschappen start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs. 

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In 2019 is de opleiding met een positief resultaat gevisiteerd.