Premaster Environmental Sciences

SG24-25_NW_MAES_SG_2425_head_large.jpg

Premaster Environmental Sciences

 • Natuurwetenschappen
 • Deeltijd
 • 15 EC - 60 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Wil je starten met de masteropleiding Environmental Sciences, maar voldoe je nog niet aan de toelatingseisen? En heb je wel een hbo- of wo- opleiding afgerond? Dan kun je toegelaten worden tot de premaster Environmental Sciences. In de premaster doe je de kennis op die je nodig hebt om de masteropleiding te volgen. Na afronding ben je rechtstreeks toegelaten tot de master Environmental Sciences. 


Competenties

In dit individuele programma staat de ontwikkeling van drie competentiegebieden voor de milieuprofessional centraal: diagnose, onderzoek en interventie. Na afronding voldoe je aan de startcompetenties om succesvol de Master Environmental Sciences (MSc) te kunnen doorlopen.

Milieu en natuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • academisch studeren in je eigen tempo
 • persoonlijke begeleiding en hoogwaardig studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Nathalie ter Hoeve

student

'Met de combinatie van Gezondheidswetenschappen en Environmental Sciences hoop ik écht de link te kunnen leggen tussen gezondheid en milieu. We weten dat de omgeving van groot belang is voor het welzijn van mensen en ik denk dat we daar als samenleving nog veel winst kunnen behalen.' Lees hier haar verhaal.

Doorstromen naar de wo-master Environmental Sciences (MSc) is een prima stap om je als milieuprofessional te ontwikkelen. Het realiseren van een duurzame samenleving is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Daarvoor zijn wetenschappelijk geschoolde milieuprofessionals nodig. Professionals met onderzoeks- of innovatietaken, zoals:  
- het opdoen van meer kennis over veranderingen in het milieu  
- het onderzoeken van microplastics in rivierwater 
- het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe energieplannen 
- het evalueren van de klimaatbestendigheid van governance-innovaties in het watermanagement.  
 
Je studeert in deeltijd en werkt zelfstandig toe naar de masteropleiding. Daarbij word je begeleid door docenten via online lessen en een online leeromgeving. Er zijn inspirerende themadagen met lezingen en werkbijeenkomsten. Het tempo kun je zelf aanpassen met per kwartiel één, twee of meer cursussen. In overleg met onze studieadviseur maak je een studieplan. 
De inhoud en omvang van de premaster wordt individueel, op basis van je vooropleiding, samengesteld. 
Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

 

Studieduur

De studieduur is afhankelijk van de omvang van je premaster en de tijd die je per week aan de studie kunt besteden. Als je gemiddeld 20 uur per week kunt studeren, kun je zo’n 30 studiepunten (EC) per jaar volgen. 

Begeleiding

Onder begeleiding van en in overleg met de studieadviseurs houd je je aan een bepaald studieritme en ontwikkel je academische vaardigheden. Voor de inhoud van de cursussen kun je terecht bij de docent(en).   
Voor hbo-bachelors is aan het einde van het programma de Premaster Research opgenomen. Hier ben je zelf betrokken bij het opzetten van een onderzoek en vaker in contact met de docent/onderzoekers en medestudenten. In deze fase moet je rekening houden met bijeenkomsten in Utrecht en online. 

Tentaminering

De tentamenvorm verschilt per cursus. Meer informatie vind je op de betreffende cursussite. 

Digitale omgeving

Elke cursus uit een premaster heeft een online leeromgeving met cursusmateriaal, informatie over de cursus en toegang tot de online klas en discussiefora.

Studiecentra

Elk jaar zijn er themadagen in studiecentrum Utrecht. Ook kun je tentamens afleggen in onze studiecentra in Nederland en Vlaanderen.

Aanmelden

Wil je starten met een premaster, dan kun je vrijblijvend advies aanvragen over je mogelijke toelating. Je wordt dan verzocht kopieën of duidelijke foto’s van je hbo- of wo-diploma(’s) inclusief bijbehorende cijferlijsten te mailen naar studieadvies.natuur@ou.nl. De studieadviseurs geven een advies over de inhoud en omvang van het door jou te volgen programma. Vervolgens kun je formeel toelating aanvragen via de knop Aanmelden. Vraag dit tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van de premaster).
Nadat je de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor de cursussen. Je meldt je aan per cursus en betaalt per cursus.

Starten

Wanneer je kunt starten is afhankelijk van de samenstelling van jouw premasterprogramma (zie Inhoud). Neem voor meer informatie hierover contact op met de studieadviseurs.

Toelating

Heb je vragen over het programma en de toelating tot de master MSc Environmental Sciences, dan kun je een adviesgesprek aanvragen met onze studieadviseurs.

Vrijstelling

De inhoud en omvang van de premaster wordt individueel, op basis van je vooropleiding, samengesteld. Er is geen sprake van vrijstelling.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Ben je formeel toegelaten tot een premaster, dan betaal je voor de cursussen van de premaster dezelfde vergoeding als het wettelijk collegegeld. Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. Heb je niet de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dan betaal je mogelijk instellingscollegegeld. Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor studiefinanciering (Levenlanglerenkrediet).

Wat kun je met jouw diploma?

Het werkveld van de academische milieuprofessional is zeer divers. Denk bijvoorbeeld aan een baan als een bedrijfsmilieufunctionaris, milieuconsultant, beleidsmedewerker bij een overheidsinstelling, vrijwilliger bij een organisatie die zich bezighoudt met duurzaamheidsvraagstukken, of milieuonderzoeker bij een universiteit of kennisinstituut. Voor een breed loopbaanperspectief is het van belang dat de opleiding zo goed mogelijk aansluit bij je persoonlijke interesses en kwaliteiten. Hiervoor krijg je volop gelegenheid. 

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster krijg je een cursuscertificaat. De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen. 

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten 2023 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten.

Meer informatie

Studeer je momenteel als bachelorstudent aan een hbo of universiteit, dan kun je via Kies Op Maat met een doorstroomminor.

Contact

Voor meer informatie over de premaster en de toelating tot de Master MSc Environmental Sciences, kun je een adviesgesprek aanvragen met onze studieadviseurs.

Accreditatie

De masteropleiding Environmental Sciences is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Accreditatie is nodig om officieel diploma's te mogen verstrekken.