Premaster Gezondheidswetenschappen

SG24-25_GW_MAGW_SG_2425_head_large.jpg

Premaster Gezondheidswetenschappen

 • Gezondheidswetenschappen
 • Deeltijd
 • 5 EC - 30 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Wil je starten met de masteropleiding Gezondheidswetenschappen, maar voldoe je nog niet aan de toelatingseisen? En heb je wel een verwante vooropleiding op hbo- of wo-niveau? Met behulp van een (deel van de) premaster kun je kennis en competenties uitbreiden zodat je voldoet aan de eisen voor de masteropleiding.


Wat leer je in deze opleiding?

De nadruk ligt op onderzoeksvaardigheden en vakken die je inhoudelijk voorbereiden op de master Gezondheidswetenschappen. Na een succesvolle afronding van de premaster kun je doorstromen naar deze master.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Voor iedereen die eerst een premaster moet volgen voordat toelating tot de masteropleiding Gezondheidswetenschappen mogelijk is. Je vindt hierover meer informatie in de studiegids.

Gezondheidswetenschappen studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar een wo-master via een premaster
Nathalie ter Hoeve

student

'Met de combinatie van Gezondheidswetenschappen en Environmental Sciences hoop ik écht de link te kunnen leggen tussen gezondheid en milieu. We weten dat de omgeving van groot belang is voor het welzijn van mensen en ik denk dat we daar als samenleving nog veel winst kunnen behalen.' Lees hier haar verhaal.

Opbouw

De complete premaster bestaat uit vier cursussen: 
- PM0116 Premaster: methoden en technieken van onderzoek, vast startmoment, 15 studiepunten 
- PB0422 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek, vast startmoment, 5 studiepunten 
- GB0002 Introductie in de gezondheidswetenschappen, variabel startmoment, 5 studiepunten 
- GB0102 Introductie in de managementwetenschappen, variabel startmoment, 5 studiepunten.  
In het jaarrooster staat wanneer een cursus start en wanneer er begeleiding is ingeroosterd. Na je toelatingsaanvraag hoor je hoeveel vakken uit de premaster je moet afronden voordat je met de master Gezondheidswetenschappen kunt beginnen.    
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan. 

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

Hoe lang je over de premaster doet, is afhankelijk van je persoonlijke situatie en van hoeveel onderdelen je moet volgen. Je volgt maximaal vier cursussen die samen 30 studiepunten omvatten. In deeltijd kun je dit in een jaar afronden als je gemiddeld 20 uur per week studeert en de vakken in één keer haalt. De verschillende cursussen hebben een omvang van 5 tot 15 studiepunten. Eén studiepunt staat voor 28 uur. 
Vertragen of versnellen is soms mogelijk, je studieadviseur kan je daarbij adviseren. Als je niet alle vakken hoeft te volgen, ben je sneller klaar.  

Academisch studeren op jouw manier

Deze premaster kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten: je studeert waar en wanneer jij wilt. Je bestudeert het lesmateriaal, maakt online opdrachten, volgt een beperkt aantal fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je  naar het meest ideale studietraject voor jou, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

De begeleiding door docenten en tutoren verloopt in elke cursus via de online leeromgeving. Bij sommige cursussen is er begeleiding in de vorm van een (verplicht of facultatief) practicum of bijeenkomst, online of in een studiecentrum (zie Begeleidingsbijeenkomsten). Meer informatie vind je bij de cursusbeschrijving en in het jaarrooster.  
Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of het tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus. Vragen over studieplanning of -voortgang kun je altijd stellen aan de studieadviseurs Gezondheidswetenschappen. Voor alle overige vragen kun je terecht bij de afdeling Service en informatie. 

Begeleidingsbijeenkomsten

Bij sommige cursussen zijn er bijeenkomsten, online of in een studiecentrum en soms facultatief, soms verplicht. Ze vinden meestal in de avonduren plaats of op een zaterdag, en een enkele keer  overdag op een werkdag. Van hoorcolleges wordt vaak een opname gemaakt die je achteraf kunt bekijken. Houd er rekening mee dat verplichte bijeenkomsten niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.  
Na inschrijving voor de cursus gaat de aanmelding voor een online practicum meestal via de online leeromgeving van de cursus. Bij verplichte face-to-face-practica in een studiecentrum  word je na aanmelding voor de cursus toegewezen aan een practicumgroep in het dichtstbijzijnde studiecentrum . Hiervan krijg je bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. Lees altijd voor aanmelding de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids. 

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen in het Nederlands. De tentamenvorm verschilt per cursus: een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. Een combinatie van tentamenvormen komt vaak voor.   
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met geautomatiseerde online surveillance (proctoring). In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat.  

Digitale omgeving

Alle cursussen worden begeleid via de online leeromgeving, hier vind je alle cursussen waarvoor je staat ingeschreven. In de cursusomgeving staan alle voorzieningen en informatie die nodig zijn voor de studie: actuele mededelingen, studeeraanwijzingen, leerstof, opdrachten, oefententamens, een discussieforum en informatie over contact met de docenten, begeleiding en tentaminering van de cursus.   
Op het Opleidingsportaal Gezondheidswetenschappen staat opleidingsspecifieke informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Je hebt ook toegang tot een uitgebreide online bibliotheek. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken.  

Aanmelden

Met een wo-bacheloropleiding in de Gezondheidswetenschappen of een vergelijkbare opleiding word je direct  toegelaten tot de master Gezondheidswetenschappen. Heb je een ander (verwant) hbo- of wo-diploma, dan moet je eerst deze premaster volgen. Neem altijd vooraf contact op met een studieadviseur van Gezondheidswetenschappen om te kijken naar de mogelijkheden.

Starten

De premaster kent verschillende startmomenten, afhankelijk van welke cursussen jij binnen de premaster moet volgen.  

Voorkennis

Je leesvaardigheid in het Engels moet op B2-niveau te zijn, zodat je de academische Engelstalige tekstboeken en artikelen goed begrijpt.

Toelating

Vraag via de aanmeldknop vrijblijvend en kosteloos toelating aan tot de premaster Gezondheidswetenschappen. Doe dit tijdig en reken op acht tot tien weken voor de afhandeling. De Commissie voor de examens beoordeelt of je kunt worden toegelaten tot de premaster en welke vakken je daarin moet volgen. Je ontvangt vervolgens een officiële toelatingsbeschikking. Daarna kun je je per cursus aanmelden. Meld je pas voor een cursus aan nádat je officieel bent toegelaten omdat je anders het hogere tarief betaalt.  

Vrijstelling

In de premaster volg je alleen de vakken die de Commissie voor de examens (CvE) voorschrijft.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Na formele toelating tot een premaster betaal je voor de cursussen van de premaster het wettelijk collegegeld. Het collegegeld wordt berekend per studiepunt (niet per collegejaar). Studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor financiering (Levenlanglerenkrediet).

Wat kun je met jouw diploma?

Na afronding van de premaster én daarna de masteropleiding mag je jezelf Master of Science (MSc) noemen, een internationaal erkende academische titel. 
Het feit dat je in jezelf hebt geïnvesteerd en op een academisch denk- en werkniveau kunt functioneren, is waardevol op de arbeidsmarkt. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in een beleids- of managementfunctie in een multidisciplinair team van bijvoorbeeld een gemeente, GGD, gezondheidsinstelling of ziekenhuis. Maar je kunt ook gaan werken als adviseur, beleidsmedewerker of manager in een staffunctie of als consultant. Daarnaast is het mogelijk om docent of onderzoeker te worden, bijvoorbeeld bij een universiteit, hbo-instelling of een onderzoeksinstituut. In alle gevallen ben je in staat om goed met betrokkenen te communiceren, hun problemen en processen te begrijpen, hun onderlinge verschillen te overbruggen en op zoek gaan naar oplossingen voor deze verschillen en problemen. 

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvang je een cursuscertificaat. De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

De premaster zelf levert geen titel op. Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel Master of Science (MSc).  

Waardering

Nederland heeft veertien universiteiten verenigd in de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Open Universiteit is er één van. De onderwijsprestaties van de veertien universiteiten worden vergeleken in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de rankings van de Keuzegidsen. In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog als onderwijsinstelling en op opleidingsniveau. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Gezondheidswetenschappen of Open dagen Gezondheidswetenschappen.

Contact

Heb je vragen over de premaster Gezondheidswetenschappen, dan kun je contact opnemen met de studieadviseurs Gezondheidswetenschappen.