Premaster Onderwijswetenschappen

SG24-25_OW_MAOWSG_2425_head_large.jpg

Premaster Onderwijswetenschappen

 • Onderwijswetenschappen
 • Voltijd/Deeltijd
 • 0 EC - 35 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Wil je starten met de masteropleiding Onderwijswetenschappen, maar voldoe je nog niet aan de toelatingseisen? En heb je wel een hbo- of wo- achtergrond? In de premaster doe je de kennis op die je nodig hebt om de masteropleiding te volgen. Na afronding ben je rechtstreeks toegelaten tot de master. 


Voor wie is de opleiding bedoeld?

- Premaster A (35 studiepunten) is bedoeld voor studenten met een hbo-bacheloropleiding.   
- Premaster B (30 studiepunten) is bedoeld voor studenten met een hbo-masteropleiding of een wo-opleiding.  
- Premaster C (25 studiepunten) is bedoeld voor studenten met een masteropleiding die leidt tot een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.  
Met name docenten in BO, VO, MBO, HBO en bedrijfsopleidingen/HRD volgen via de premaster de masteropleiding. Een werkkring in het onderwijs of in de wereld van de bedrijfsopleidingen/HRD is een groot voordeel, omdat kennis van en ervaring met de praktijk van leren en opleiden bekend wordt verondersteld. 

Onderwijswetenschappen studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Frank van Lier

alumnus

'De opleiding is heel eclectisch: er zit wat sociologie in, psychologie, en een economie. Die veelzijdige aanpak trok mij enorm aan'. Lees hier zijn verhaal.

De premaster bestaat uit een algemene inleiding op de master Onderwijswetenschappen die de hoofdstromingen in de leerpsychologie, ideeën over de mens als lerend wezen en het ontwerpen van onderwijs omvat. In de onderzoekspracticacursussen raak je vertrouwd met de belangrijkste statistisch begrippen en technieken voor onderzoek en leer je werken met een statistische computerprogramma. Je gaat aan de slag met experimenten en zelfrapportagevragenlijsten. Er wordt aandacht besteed aan zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Ook leer je een literatuurstudie uit te voeren en maak je een keuze voor onderwijskunde en technologie of onderwijsrecht.

Opbouw

Premasterprogramma A  
Doelgroep: studenten met een hbo-bachelorgetuigschrift
Omvang: 35 studiepunten 

Via dit programma kun je je onderwijskundige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden op niveau brengen. Een hbo-bachelorgetuigschrift geeft in combinatie met deze premaster toelating tot de masteropleiding.  
 
Gemeenschappelijk deel:
OB0012 Over leren, onderwijs en instructie (kwartiel 1 en 3) 
OB0302 Methoden van onderzoek (kwartiel 2 en 4) 
PB2802 Inleiding in de wetenschappelijke methode (kwartiel 3 en 1)*
OB0402 Kwaliteit van onderzoek (kwartiel 4 en 2)
PB0712 Literatuurstudie (variabele cursus)*
OB0502 Beschrijvende statistiek (kwartiel 3 en 1)
OB0602 Toetsende statistiek (kwartiel 4 en 2) 

 
Premasterprogramma B  
Doelgroep: studenten met een hbo-master of wo-getuigschrift 
Omvang: 30 studiepunten  

Via dit programma kun je je onderwijskundige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden op niveau brengen. Een hbo-mastergetuigschrift of wo-getuigschrift geeft in combinatie met deze premaster toelating tot de masteropleiding.
  
Gemeenschappelijk deel:
OB0012 Over leren, onderwijs en instructie (kwartiel 1 en 3) 
OB0302 Methoden van onderzoek (kwartiel 2 en 4) 
OB0502 Beschrijvende statistiek (kwartiel 3 en 1)
OB0402 Kwaliteit van onderzoek (kwartiel 4 en 2)
PB0712  Literatuurstudie (variabel)*
OB0602 Toetsende statistiek (kwartiel 2 en 4)
 
 
Premasterprogramma C  
Doelgroep: studenten met een masteropleiding eerstegraads onderwijsbevoegdheid 
Omvang: 25 studiepunten  
Met een mastergetuigschrift van een Nederlandse eerstegraads lerarenopleiding kun je toegelaten worden tot premasterprogramma C.   
 
Gemeenschappelijk deel:
OB0302 Methoden van onderzoek (kwartiel 2 en 4)
OB0502 Beschrijvende statistiek (kwartiel 3 en 1)
OB0402 Kwaliteit van onderzoek (kwartiel 4 en 2)
PB0712  Literatuurstudie (variabel)*
OB0602 Toetsende statistiek (kwartiel 2 en 4)
 
Een cursus die in een kwartiel aangeboden wordt, kent een online begeleidingsvorm binnen het betreffende kwartiel. Aanmelden voor deelname aan de cursus sluit twee weken voor de start van de begeleiding. Voor variabele cursussen kun je, rekening houdend met de eventuele ingangseis, op ieder moment aanmelden.
 
* De twee PB-cursussen Inleiding in de wetenschappelijke methode en Literatuurstudie komen uit het psychologie curriculum. Als gevolg hiervan kan het zijn dat er soms m.b.t. voorbeelden/casussen een hang naar psychologie is. Desalniettemin is de inhoud van de cursussen even relevant en belangrijk voor studenten van Onderwijswetenschappen. 

Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

De programma’s bestaan respectievelijk uit 35, 30 of 25 studiepunten en zijn ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. De cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Past dit studietempo niet bij jouw persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studieplan op maat voor je op.

Academisch studeren op jouw manier

Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, het oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel. Bij een cursus met een vast startmoment krijg je de boeken ca. 10 weken voor de start van de cursus thuisgestuurd zodat je je kunt inlezen. Via groepsactiviteiten kom je direct in contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat je ze achteraf kunt terugkijken. 

Begeleiding

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en het bewaken van de kwaliteit.  Eventuele begeleidingsbijeenkomsten staan vermeld op de cursussite. 
Een studieadviseur bewaakt in overleg met jou de voortgang van je persoonlijke studiepad over cursussen heen en is je persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studie-aanpak en -planning.

Tentaminering

De tentamenvorm verschilt per cursus.
Een vaste cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. De variabele cursussen kun je vrij volgen, nadat je voldaan hebt aan de ingangseis. Deze cursussen hebben ook drie tentamenmogelijkheden binnen de inschrijfperiode van 12 maanden.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft diverse studiecentra in Nederland en Vlaanderen. In de studiecentra in Amsterdam, Eindhoven, Parkstad Limburg (Heerlen), Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle en de Vlaamse studiecentra kun je terecht voor onderwijs en tentaminering. Ook voordat je een studie begint, ben je welkom voor informatie of het inzien van studiemateriaal. Daarnaast worden hier regelmatig lezingen en activiteiten georganiseerd. In onze studiecentra in Enschede, Groningen, Leeuwarden en Vlissingen kun je ook tentamen afleggen.

Aanmelden

Wil je starten met de Premaster Onderwijswetenschappen dan moet je eerst formeel toelating aan te vragen via de aanmeldbutton op deze website. In onze studiegids lees je wat de toelatingsvoorwaarden zijn. 
Vraag tijdig toelating aan (uiterlijk twee maanden voor de start); het afhandelen van een toelatingsverzoek kan namelijk vier tot acht weken duren. Nadat je formeel bent toegelaten tot de premaster en in het bezit bent van de toelatingsbeschikking, kun je je aanmelden voor de eerste cursus(sen).  

Starten

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Wij adviseren je om je uiterlijk veertien dagen voor de start van een cursus met een vast startmoment aan te melden. Met een variabele cursus kun je op ieder gewenst moment starten, houd wel rekening met eventuele ingangseisen. Je kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek bij de studieadviseur over de premaster aanvragen, ook wanneer je twijfelt of je in aanmerking komt voor toelating tot de premaster. 

Toelating

Om tot de premaster toegelaten te kunnen worden beschik je over een hbo- of wo-getuigschrift.

Vrijstelling

De premaster wordt niet verkort op basis van een hbo-getuigschrift. Verkorting van de premaster met één of meer cursussen is wel mogelijk wannneer je een verwant wo-bachelor/master-getuigschrift hebt.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Ben je formeel toegelaten tot een premaster, dan betaal je voor de cursussen van de premaster dezelfde vergoeding als het wettelijk collegegeld. Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. Heb je niet de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dan betaal je mogelijk instellingscollegegeld. Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor studiefinanciering (Levenlanglerenkrediet).

Wat kun je met jouw diploma?

De samenleving heeft behoefte aan effectieve, aantrekkelijke en efficiënte leeromgevingen op scholen, op de werkplek, thuis en onderweg. Als expert in de Onderwijswetenschappen draag jij zorg voor deze effectieve omgevingen waarin leren en kennisuitwisseling gerealiseerd kunnen worden. Onze afgestudeerden zijn vaak werkzaam als pioniers in nieuwe gebieden van leren en gebruik van nieuwe media. Zij construeren bijvoorbeeld nieuwe leeromgevingen waarmee mensen effectief en efficiënt kennis kunnen verwerven en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen. 
Met een master in de Onderwijswetenschappen kun je gaan werken in scholen, software bedrijven, adviesbureaus en financiële instellingen. Ga je daarna nog door voor een PhD, dan kun je terecht bij universiteiten, overheidsinstellingen en als onderzoeker in de particuliere sector.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster krijg je een cursuscertificaat. De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met onze studieadviseurs via onderwijswetenschappen@ou.nl.