Raad van toezicht

Over_Bestuur_10502_head_large.jpg
Raad van toezicht
De Raad van toezicht van de Open Universiteit houdt toezicht op het beleid van het College van bestuur. De Raad bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden die door de minister benoemd worden voor een periode van vier jaar.

Huidige samenstelling

De Raad van toezicht heeft momenteel de volgende samenstelling:

  • drs. René (R.M.) Smit (voorzitter)
  • dr. Ellen (E.M.M.) de Brabander
  • prof. dr. Vanessa (V.) Evers
  • drs. Philippe (Ph.F.M.) Raets
  • prof. dr. Marijk (M.C.) van der Wende

De Raad van toezicht is via het e-mailadres rvt@ou.nl te benaderen.