Raad van toezicht

ALG_organisatie_19966_head_large.jpg

Raad van toezicht

De Raad van toezicht van de Open Universiteit houdt toezicht op het beleid van het College van bestuur. De Raad bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden die door de minister benoemd worden voor een periode van vier jaar.

Huidige samenstelling

De Raad van toezicht heeft momenteel de volgende samenstelling:

  • prof. dr. Marijk (M.C.) van der Wende (voorzitter)
  • drs. Mieke (M.E.T.) Pigeaud-Wijdeveld RA
  • dr. Gerard (G.A.) Schouw
  • drs. Lucas (L.L.G.M.) van Wees MBA MBT
  • prof. dr. Gregor (J.G) Halff

De Raad van toezicht is via het e-mailadres rvt@ou.nl te benaderen.