RW_HeiligeHuisjesinhetStrafrecht_head_large.jpg

De Landelijke Strafrechtsdag 2024
'Heilige huisjes in het strafrecht'

De vakgroepen Strafrecht van de Open Universiteit en Maastricht University organiseren dit jaar op vrijdag 31 mei 2024 de Landelijke Strafrechtsdag.

Het thema van dit jaar is 'Heilige huisjes in het strafrecht'. Het strafrecht en ook het strafprocesrecht staan onder steeds groter wordende druk. Zo kent het strafrecht een uitdijend aantal strafbepalingen. Denk bijvoorbeeld aan de strafbaarstellingen zoals schuldverkrachting, doxing, straatintimidatie en sexting. Binnen het strafprocesrecht stelt de inzet van heimelijke onderzoeksmethoden ons voor nieuwe vragen over de rechtmatigheid en betrouwbaarheid daarvan. Maar ook technologische ontwikkelingen bieden talrijke uitdagingen in de strafrechtelijke context. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met verschillende toepassingen van AI? In een dergelijke turbulente periode is het goed om de vraag te stellen of sommige uitgangspunten die aan het strafrecht en het strafprocesrecht ten grondslag liggen nog wel passen binnen het huidige tijdsgewricht, of wellicht aanpassing behoeven.

De capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie van Maastricht University en de sectie Strafrecht van de Open Universiteit willen tijdens deze dag een deel van hun onderzoek presenteren en jou de gelegenheid bieden om met collega’s uit het land van gedachten te wisselen en bij te praten. Dit alles in de prachtige omgeving van Zuid-Limburg. Dit jaar strijken wij neer in de hoeve 'De Rousch' in Heerlen.

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het Universiteitsfonds Limburg (SWOL).