CW_Kunst_10365_head_large.jpg
Samenwerking
Onderzoek bij de faculteit Cultuurwetenschappen vindt plaats op het snijvlak van wetenschap en maatschappij en daarom hechten wij veel waarde aan de samenwerkingen die wij hebben met verschillende maatschappelijke en sociale partners. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met o.a. musea zoals; het Amsterdam Museum; Poppi: Drugs museum Amsterdam; maar ook met het Historisch Centrum Overijssel. Naast de contacten met maatschappelijke partners zijn er ook verbanden met verschillende sociale partners zoals de belangenorganisatie voor daklozen en druggebruikers MDHG en de stichting Samen Sterk tegen Stigma.

Ook op wetenschappelijk gebied zijn er verschillende samenwerkingsverbanden. Op het gebied van postkolonialisme en globalisatie studies werken we onder andere samen met de Universiteit Leiden voor het platform of postcolonial readings. Daarnaast zijn er nauwe banden met verschillende nationale onderzoeksinstituten en de landelijke onderzoeksscholen. Zo zijn er vanuit de faculteit contacten met het Huizinga instituut onderzoeksschool voor Cultuurgeschiedenis, de Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis (OPG), de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK), de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap (OSL) en de Onderzoekschool Wijsbegeerte (OZSW). Daarnaast zijn er ook samenwerkingen met onder meer het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het Huygens ING het onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.

Samenwerkingen bestaan ook binnen de Open Universiteit. Binnen de Open Universiteit hechten wij veel waarde aan interdisciplinariteit in onderzoek en onderwijs. Binnen de faculteit Cultuurwetenschappen met de meerdere disciplines is dit niet anders maar ook faculteit overschrijdende samenwerkingen worden aan gegaan. Zo is er een actieve link met de faculteit Rechtswetenschappen in de vorm van law and humanities onderzoek, met de faculteit Psychologie, en de vakgroep Milieuwetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen. 
Interdisciplinair onderzoek vindt plaats in het discipline overstijgende onderzoeksprogramma van de Open Universiteit Innovating for Resilience die bestaat uit drie onderzoekslijnen; Safety and Resiliency in Urban Environments, Learning and Innovation in Resilient Systems en Innovation in education, waar meerdere onderzoekers bij betrokken zijn.