STG_Management_1920_head_large.jpg
Studiegidsen Management
Bent u zich aan het oriënteren op een studie bedrijfskunde of managementwetenschappen ? Wij willen u graag de informatie aanbieden die u nodig heeft voor het maken van uw studieplannen. Naast de informatie over ons onderwijs en opleidingen die wij op onze website publiceren, bieden wij deze informatie ook aan in een studiegids. In deze gids staat alle opleidingsinformatie, tentamen- en begeleidingsinformatie en een overzicht van de cursussen opgenomen. Wilt u zich aanmelden voor een cursus of opleiding? Dat kan via deze website waarop alle actuele informatie en wijzigingen telkens worden gepubliceerd.

Bedrijven en instellingen hebben continu te maken met leidinggeven, besturen, coördineren en veranderingen in hun organisaties. Managementvraagstukken op het gebied van marketing, productiemanagement, personeelszorg, accountancy en financiering komen aan de orde. Maar ook de omgeving van organisaties op het gebied van politicologie, recht en economie.

Studiegids aanvragen

In de opleiding maakt u kennis met veel actuele ict-ontwikkelingen die binnen een bedrijfscontext van belang zijn, waarbij het accent ligt op de ontwikkeling, de implementatie en het gebruik van informatiesystemen. Naast typische informatiekundevakken maken ook vakken op het gebied van informatica en managementwetenschappen deel uit van de opleiding. Na afronding beschikt u over een uitstekende vakinhoudelijke basis van requirements engineer.

Studiegids aanvragen

De opleiding is ontworpen vanuit een hedendaags perspectief, waarin de complexiteit van organisaties als menselijke samenwerkingsverbanden wordt benadrukt. Voor managers is het van belang om functionele deelgebieden van management, zoals marketing, HRM of financieel management, te overstijgen en een verbindend perspectief te bieden op de organisatie in haar omgeving.

Studiegids aanvragen

De opleiding kijkt naar de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen. U ontwerpt nieuwe of herontwerpt bestaande werksystemen. U houdt daarbij expliciet rekening met de manier waarop u verbeteringen voor de organisatie kunt realiseren. De opleiding is bedoeld voor IT-analisten, business-analisten, proceseigenaren of consultants en biedt u de mogelijkheid door te groeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau.

Studiegids aanvragen