Symposium_Data protection_Berlee_head_large.jpg

Symposium 'Data protection as the law of everything(?)'


Er zijn weinig rechtsgebieden die zich zo snel hebben ontwikkeld als het gegevensbeschermingsrecht. Een halve eeuw geleden stond het gegevensbeschermingsrecht nog in de kinderschoenen en had het een beperkt toepassingsbereik. Vandaag de dag lijkt het wel alsof het gegevensbeschermingsrecht overal aanwezig is. Wat zijn de gevolgen hiervan en, is die ontwikkeling goed of juist slecht?

'Het recht van alles'

De brede definitie van wat dient te worden verstaan onder een verwerking van persoonsgegevens, in combinatie met de beperkte uitzonderingen op de toepassing van het gegevensbeschermingsrecht, versterken het idee dat gegevensbescherming 'het recht van alles' is geworden. Is een dergelijke constatering overdreven, een welkome ontwikkeling, of vormt zij een probleem? Moeten we misschien naar een meer geconcentreerde en beperktere benadering van gegevensbescherming of komt hiermee het gegevensbeschermingsrecht eindelijk tot wasdom?

Tweedaags symposium 22 en 23 september 2022

Wat betekent een ruime toepassing van het gegevensbeschermingsrecht voor andere aangrenzende rechtsgebieden die soortgelijke rechtsverhoudingen of onderwerpen regelen, zoals het non-discriminatierecht, het mededingingsrecht en het consumentenrecht? Wat kunnen we leren als we gegevensbescherming in samenhang met deze rechtsgebieden bezien, en welke (centrale) rol speelt het behoorlijkheidsbeginsel daarbij?

Op donderdag 22 en vrijdag 23 september 2022 organiseert de Open Universiteit het symposium 'Data protection as the law of everything(?)' op de Brightlands Smart Services Campus te Heerlen.

Aansluitend aan de conferentie vindt op donderdag 22 september 2022 de oratie van prof. mr. Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht, plaats.

Sprekers donderdag 22 september

 • Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens opent inhoudelijk het symposium. In zijn lezing gaat hij in op de vraag of door de toenemende digitalisering en de zelfstandige erkenning van het fundamentele recht op gegevensbescherming in het EU Handvest de toezichthouder in wezen toezichthouder is geworden voor alle grondrechten die worden uitgeoefend in het digitale domein;

Paneldiscussie met onder anderen:

 • Voormalig A-G bij het Hof van Justitie en raadsheer in het Administratief Hooggerechtshof van de Tsjechische Republiek Michal Bobek;
 • Hoogleraar Recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en advocaat-partner bij Pels Rijcken Gerrit-Jan Zwenne;
 • Hoogleraar Recht, innovatie en technologie aan de Universiteit Utrecht Nadya Purtova;
 • Hoogleraar ICT en privaatrecht aan de Radboud Universiteit Frederik Zuiderveen Borgesius;
 • Quirine Eijkman, Lector aan de Hogeschool Utrecht en ondervoorzitter en lid van het College voor de Rechten van de Mens;
 • Advocaat-eigenaar Hunter Legal, voorzitter van de Stichting Take Back Your Privacy en als docent verbonden aan de Open Universiteit Friederike van der Jagt.

De dag wordt afgesloten met de oratie van hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht Anna Berlee.

Sprekers vrijdag 23 september

 • Docent-onderzoeker gegevensbescherming en privacyrecht aan de Open Universiteit Simone Huting die haar promotieonderzoek naar het behoorlijkheidsbeginsel in het gegevensbeschermingsrecht toelicht;
 • Het behoorlijkheidsbeginsel komt ook aan bod in de presentatie van universitair hoofddocent mededingingsrecht aan de Universiteit van Tilburg Inge Graef;
 • Lector aan de Hogeschool Utrecht en ondervoorzitter en lid van het College voor de Rechten van de Mens Quirine Eijkman;
 • Universitair hoofddocent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Pieter Wolters over het gegevensbeschermingsrecht in de context van het verbintenissen- en consumentenrecht.

De dag wordt afgesloten met een discussie met de zaal.