Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Onderzoek Rechtswetenschappen

Introductie op het onderzoeksgebied

De medewerkers Rechtswetenschappen verrichten naast hun onderwijstaken ook wetenschappelijk onderzoek. Ook zijn er leden van dit wetenschapsgebied die uitsluitend onderzoek doen. Zij publiceren de resultaten van dat onderzoek in boeken en als artikelen in juridische tijdschriften. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de productie of bewerking van onderwijsboeken en naslagwerken. Sommige onderzoekers schrijven ook met regelmaat juridische annotaties: een commentaar bij een belangwekkende rechterlijke uitspraak dat in de vakpers wordt gepubliceerd. Op al deze manieren wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kennis van het juridisch vakgebied en wordt deelgenomen aan het academisch debat over het recht.

Het onderzoek wordt zoveel mogelijk in onderlinge samenhang verricht. De faculteit hanteert daarvoor een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma 'Recht in een geïndividualiseerde samenleving'. Dat programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden, waarover wordt gepubliceerd en waaraan ook het promotieonderzoek in beginsel is gekoppeld.