null Behandeling van seksuele problemen bij vrouwen kan beter

PSY_SeksueleProblemen_13327_head_large.jpg
Gezondheid
Behandeling van seksuele problemen bij vrouwen kan beter
Andrea Grauvogl, onderzoeker bij de Open Universiteit, presenteerde tijdens het 23e congres van de World Association for Sexual Health (WAS) haar onderzoek naar het verband tussen persoonlijk en psychologisch welbevinden van vrouwen en hun seksueel functioneren. Zij concludeert dat de behandeling van seksuele problemen bij vrouwen vaak te veel gefocust is op die seksuele problemen en te weinig op de persoonlijkheidskenmerken die die problemen versterken of in stand houden.

Problemen voorspellen

Onderzoek laat zien dat vrouwen met seksuele problemen vaak ook angstproblemen vertonen en meer rigide en perfectionistische persoonlijkheidskenmerken hebben. Andrea Grauvogl onderzocht of het mogelijk is om op basis van persoonlijkheidskenmerken en psychologisch welbevinden te voorspellen of een vrouw seksuele problemen heeft. 188 vrouwen tussen de 18 en de 25 deden aan het onderzoek mee. Grauvogl stelde vast dat het inderdaad mogelijk is om op basis van persoonlijkheidskenmerken het seksueel functioneren te voorspellen.

Behandeling aanpassen

Persoonlijkheidskarakteristieken spelen dus een belangrijke rol in het ontwikkelen en in stand houden van seksuele problemen. In de klinische behandelingspraktijk ligt de focus op het verminderen van die seksuele problemen en het vergroten van de communicatie met de partner. Deze studie laat zien dat de behandeling uitgebreid zou moeten worden en zich ook zou moeten richten op het verbeteren van gunstige persoonlijkheidskenmerken en het verminderen van kenmerken als perfectionisme, introversie en twijfelen aan zichzelf.

De abstracts van de conferentie WAS 2017 die plaatsvond in Praag zijn gepubliceerd in het Journal of Sexual Medicine van mei 2017.