null Sung-Shik Jongmans winnaar van jaarlijkse IPA dissertatie award

INF_Jongmans_116664_head_large.jpg
Data Science
Sung-Shik Jongmans winnaar van jaarlijkse IPA dissertatie award
Het proefschrift van Sung-Shik Jongmans, verbonden aan de vakgroep Informatica, krijgt de prijs voor de beste IPA-thesis. Deze prijs wordt uitgereikt door het IPA, instituut voor Programming research and Algorithmics. Dit instituut kent jaarlijks een Best IPA Dissertation Award toe aan een PhD-student, die de beste IPA thesis publiceerde in het voorgaande kalenderjaar. De award bestaat uit een certificaat en een geldelijke beloning. Met de Award wordt beoogd speciale aandacht te schenken aan excellent werk, om de carrière van de student te ondersteunen en om het gehele onderzoeksveld van IPA research te promoten.

Methode voor programmeren van protocollen

Sinds het begin van dit millennium hebben hardwarefabrikanten hun aandacht verschoven van het produceren van snellere - maar puur sequentiële - unicore processors (éénkernige processoren) naar het produceren van langzamere - maar in toenemende mate parallelle - multicore processors (meerkernige processoren). Als gevolg van deze verschuiving is parallel programmeren een essentieel onderdeel geworden van het schrijven van schaalbare programma's voor algemene hardware. Conceptueel gezien bestaat elk parallel programma uit 'arbeiders', die primair sequentiële berekeningen uitvoeren, en 'protocollen', die de interactieregels vastleggen waaraan arbeiders zich moeten conformeren. Aangezien programmeurs al decennialang sequentiële code schrijven, zorgt het programmeren van arbeiders voor weinig nieuwe fundamentele uitdagingen. Wat wél nieuw is - en berucht om zijn complexiteit - is het programmeren van protocollen.

Op 3 maart 2016 verdedigde Sung-Shik Jongmans zijn proefschrift met de titel 'Automata-Theoretic Protocol Programming' aan de Universiteit Leiden. In zijn proefschrift onderzocht Jongmans een methode voor het programmeren van protocollen waarin programmeurs arbeiders implementeren in een bestaande general-purpose language (algemeen-gebruiktaal), afgekort GPL, terwijl zij protocollen implementeren in een nieuwe domain-specific language (domein-specifieke taal), afgekort DSL. DSLs voor protocollen stellen programmeurs in staat interactie tussen arbeiders op een hoger abstractieniveau uit te drukken dan het abstractieniveau dat vandaag de dag wordt ondersteund door GPLs. Hierdoor word een aantal protocolprogrammeerproblemen van de huidige GPLs aangepakt.

Uit het Engelstalige jury-rapport:

'The results presented in Sung-Shik Jongmans' thesis have been impactful and are deemed to be of high quality and significance. They have been published in high quality venues. Out of his 25 technical publications, Sung-Shik is the first author of all but a few. The thesis itself is the second Computer Science thesis at Leiden University which successfully underwent the rigorous process of Cum Laude and received this prestigious title. Also the results have received significant attention from the researchers of the field (e.g., witnessed by the high number of citations).'

Sung-Shik Jongmans

Sung-Shik Jongmans