null Met de prof op café: Zorgen voor geluk

PSY_ZorgenVoorGeluk_head_large.jpg
Geluk
Met de prof op café: Zorgen voor geluk
Op 15 mei 2017 vindt de derde editie plaats van het wetenschapscafé ‘Prof op café’. Thema is Zorgen voor geluk. Dr. Sanne Peeters en promovenda Anne Kennes, verbonden aan de vakgroep levenslooppsychologie van de Open Universiteit, verzorgen een van de drie sessies. Thema van hun presentatie is: ‘Bevorderen van welbevinden bij adolescenten’. De organisatie van het wetenschapscafé is in handen van de Centrum Werken en studeren van de Universiteit Antwerpen.

Drie benaderingen van geluk

Gelukkig zijn, zorgen voor geluk of geluk nastreven kun je op verschillende manieren doen. Drie presentaties benaderen dit thema vanuit een psychologisch, een maatschappelijk en een farmacologisch perspectief benaderd. Na elke sessie is er gelegenheid tot vragen stellen en na afloop kunnen bezoekers napraten met de onderzoekers.

Bevorderen van welbevinden bij adolescenten

Sanne Peeters en Anne Kennis onderzoeken de effectiviteit van positief psychologische interventies op het welbevinden van adolescenten. Deze interventies zijn korte lesprogramma's die bijvoorbeeld als doel hebben het zelfvertrouwen, de zelfcompassie van de leerlingen te versterken en hen doen stilstaan bij wat ze graag doen/goed kunnen (hun talenten). Hun onderzoek laat zien dat dit soort interventies in deze ontwikkelingsperiode effectiever zijn dan interventies op een later tijdstip in de levensloop.

Maatschappelijk en farmacologisch perspectief

Waar Peeters en Kennis het 'zorgen voor geluk' benaderen vanuit psychologisch perspectief, doen twee andere sprekers dat vanuit maatschappelijk en farmacologisch perspectief. Prof. dr. Kristel Driessens van de Universiteit Antwerpen stelt in haar presentatie de vraag of de overheid kan zorgen voor geluk. En prof. dr. Hans De Loof gaat in op de vraag: Placebo in de zorg: kan dat wel?

Meer informatie

'Prof op café' vindt plaats op maandag 15 mei 2017 van 19.30 tot 22.00 uur in café Den Engel op de Grote Markt in Antwerpen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van Centrum Werken en Studeren van de Universiteit Antwerpen.