null Tijdschrift gezondheidspsychologie stimuleert herhaling onderzoek

PSY_HealthPsychology_10533_head_large.jpg
Gezondheid
Tijdschrift gezondheidspsychologie stimuleert herhaling onderzoek
Gjalt-Jorn Peters, onderzoeker bij de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen, heeft met de European Society for Health Psychology een nieuw tijdschrift voor gezondheidspsychologie gelanceerd. Bijzonder aan dit Health Psychology Bulletin (HPB) is dat het full disclosure aanmoedigt: samen met de artikelen wordt alle informatie aangeleverd die collega-onderzoekers nodig hebben om het onderzoek of de analyses te herhalen. Dit maakt het mogelijk om van elkaar te leren, maar ook om sneller vergissingen te signaleren. En het wordt een stuk lastiger om data te manipuleren of zelfs te verzinnen. Het tijdschrift is open access, dus voor iedereen gratis.

Replicatieonderzoek

Niet alleen moedigt het tijdschrift aan om alle onderzoeksdata beschikbaar te stellen zodat iedereen het onderzoek kan herhalen, het staat ook open voor artikelen over herhalingsonderzoek en over onderzoek waarin géén resultaten werden gevonden of die mislukten.

Ander systeem van peer review

Ook bijzonder aan het Health Psychology Bulletin is het systeem van peer review. Peer review houdt in dat collega-onderzoekers een artikel beoordelen voordat het wordt gepubliceerd. Dat gebeurt double-blind: de auteur weet niet wie de reviewer is en de reviewer weet niet wie de auteur is. Maar op het moment dat de reviewer een besluit heeft genomen, worden de namen wel bekendgemaakt. Dit voorkomt dat reviewers hun anonimiteit misbruiken door onredelijk te reageren, bijvoorbeeld als een artikel in strijd is met hun eigen favoriete theorie.

Gjalt-Jorn Peters van de Open Universiteit is editor in chief samen met prof. G. Kok van Universiteit Maastricht.
Meer over het tijdschrift leest u in deze flyer of op de website van de European Society for Health Psychology.